Ds. Chris Bakker gaat met emeritaat

MIDDELBURG – Dominee Chris Bakker neemt zondag 12 mei wegens emeritaat afscheid van de Nieuw Kerkgemeente in Middelburg. Dat gebeurt tijdens een dienst in kerkgebouw De Hoeksteen, welke aanvangt om 11.00 uur. Leden van de kerkgemeente zijn vanaf 10.00 welkom om de scheidende predikant de hand te drukken.

Chris Bakker

De  informele afscheidsbijeenkomst wordt vrijdag 10 mei gehouden. Dat gebeurt eveneens in de Hoeksteen. Ds. Chris Bakker houdt dan een lezing over het thema ‘de Christen in de maatschappij’. Daarna is er een muzikaal programma. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
De bijeenkomst is gewijd aan de Tambacher Rede van Karl Barth (1886-1968). Dominee Bakker zegt daarover: ,,Honderd jaar geleden hield de Zwitserse theoloog en predikant Karl Barth (1886 1968) zijn Tambacher Rede met de titel ‘de Christen in de maatschappij’. Religieus-socialisten uit Duitsland en Zwitserland waren in september 2019 samengekomen voor een conferentie in de Zuid-Duitse plaats Tambach.
Deze conferentie werd gehouden tegen de achtergrond van het einde van de eerste Wereldoorlog, maar ook tegen de achtergrond van de Russische Oktober Revolutie van 1918 en de mislukte November revolutie in datzelfde jaar in Duitsland. Tijdens deze conferentie werd gesproken over de vraag hoe progressieve christenen een bijdrage kunnen leveren aan een anti-kapitalistische strijd die gericht is op een socialistisch geïnspireerde maatschappijvernieuwing. Op een verrassende manier nam Karl Barth in zijn bijdrage stelling door het vooral te hebben over Christus, nog preciezer God-in-Christus, in de maatschappij. In het Duits betekent ‘Christ’ zowel Christus als christen.
Karl Barth geldt als één van de grote invloedrijke theologen van de vorige eeuw. Tijdens mijn studie in de zeventiger jaren bestudeerde ik met een aantal medestudenten deze Tambacher Rede van Karl Barth. Die bestudering daagde ons uit om na te denken over de verhouding kerk/ theologie en strijd voor sociale gerechtigheid. In die tijd ontstond de beweging Christenen voor het Socialisme, die geworteld was in de bevrijdingstheologie in Zuid-Amerika. Bezig zijn met die vragen rond de verhouding kerk / theologie en strijd voor sociale gerechtigheid zijn voor mij een rode draad in mijn leven en werk als predikant gebleven.
Uitgangspunt voor mijn bijdrage aan deze avond is een opnieuw lezen van die Tambacher Rede: vragen en uitdagingen voor onze tijd.”

Loopbaan: Chris Bakker (14 januari 1953) werd 29 augustus 1982 als predikant verbonden aan de Nederlandse Hervormde gemeente van Burgwerd c.a. en Lollum.  Hij verbond zich 8 november 1987 aan de Hervormde gemeente van Neede en op 15 maart 1998 aan Middelburg.