Ds Corrie van Duinen, voormalig predikant Oostburg – Zuidzande, overleden

door Arie van der Maas

OOSTBURG – Ds Corrie van Duinen is zaterdag 14 mei 2022 op 66-jarige leeftijd overleden. Van 1994 – 1999 was zij predikant van de Hervormde gemeente te Oostburg die in deze jaren samenging met de Hervormde gemeente te Zuidzande. De gezondheid van ds Van Duinen stond al enkele jaren onder druk ten gevolge van kanker.

Ds Corrie van Duinen.

Oostburg was voor ds Van Duinen haar eerste gemeente. Voordat zij in 1984 in Utrecht aan de Rijksuniversiteit theologie ging studeren bouwde ze al ruime ervaring op in ‘kerk en wereld’. Zo werkte ze onder andere bij de toenmalige Generale Diaconale Raad van de Nederlandse Hervormde Kerk en enkele jaren bij de Wereldraad van Kerken in Geneve. Kennis van en hart voor oecumene bleef haar altijd eigen. Tijdens haar studietijd in Utrecht was ze dan ook lid van het theologische dispuut Uterque wat zich onderscheidde van andere disputen, juist door oecumenische samenstelling. Na haar doctoraal in Utrecht vervolgde ze in Leiden haar studie met de kerkelijke opleiding van de Nederlandse Hervormde Kerk.

Na Oostburg – Zuidzande werd ds. Van Duinen in 1999 predikant in Hoofddorp. Ze bleef daar tot 2008 en maakte de eenwording tot Protestantse gemeente in 2007 mee. In deze periode heeft ze haar kennis en inzichten verdiept met de opleiding tot interim – predikant. In augustus 2008 werd ds. Van Duinen predikant in Den Haag (Archipelbuurt/ Benoordenhout) van de Duinzichtkerk en Vredeskapel. In december 2018 kwam de laatste wisseling van standplaats toen ze verbonden werd aan de Protestantse gemeente Schermer in Noord-Holland. Helaas werd ze door haar gezondheidssituatie gedwongen eerder afscheid te nemen van deze gemeente dan gehoopt. Ze verhuisde naar Alkmaar waar ze nog korte tijd wist te genieten van wat haar – ondanks haar ziek-zijn – gegeven werd van het goede leven.

Fijngevoelig

Ds. Van Duinen zal herinnerd worden om haar fijngevoeligheid in het pastoraat, gepaard aan zorgvuldigheid in liturgie en andere vormen van (geloofs)communicatie. Ze had veel gevoel voor taal en muziek. Ook qua organisatie en bestuur heeft ze veel kunnen bijdragen aan wat gemeenten en kerk nodig hebben. Dat was niet altijd wat anderen meenden wat nodig was. Ze durfde het tegengeluid te laten horen. Vanuit haar opgroeien in het Betuwse Elst, waar haar vader regiodirecteur was voor CeBeCo (boeren-graan coöperatie) wist ze reflectie en overleg op natuurlijke wijze te verbinden met boerenverstand en doorpakken waar mogelijk. Ze had weinig met bestuurlijke of theologische dikdoenerij, maar zat liever aan een keukentafel bij een boer in de polder van Zuidzande of een bijstandsmoeder in de Haagse Archipelbuurt.

Zelf heb ik dierbare herinneringen aan de tijd dat we samen studeerden vanaf 1984 in Utrecht en ons in de eerste jaren op bijzondere wijze door de zogenaamde moddersloot van klassieke talen heen worstelden. In de jaren ’90 waren we allebei beginnend predikant in Zeeuws – Vlaanderen, ik in Hoek, Corrie in Oostburg. Ik gedenk Corrie, ds Van Duinen, met veel respect en genegenheid en heb ook persoonlijk veel aan haar te danken. Maandag 23 mei wordt zij aan de goede aarde toevertrouwd in Oud-Zuilen, in de nabijheid van haar eerdere woonplaats Utrecht.

Ds. Arie van der Maas
Wemeldinge, mei 2022