Ds Davy Hoolwerf vertrekt naar Ede

STELLENDAM – Ds Davy Hoolwerf uit Stellendam/Dirksland vertrekt naar de Hervormde Arkgemeente in Ede. De Arkgemeente was al enige tijd vacant.

Davy Hoolwerf (2 december 1972) studeerde aan de Theologische Universiteit Apeldoorn en Universiteit Utrecht. In 2003 werd hij bevestigd in de Hervormde gemeente Siddeburen (Groningen). Hij kwam in 2008 naar Zuid-Holland om aan de slag te gaan als hervormd gemeentepredikant in Stellendam en predikant voor pastoraat en toerusting in Dirksland.

In de classis Delta was ds Hoolwerf als ambassadeur vanuit de landelijke Raad voor Kerk en Israël coördinator van de classicale commissie Kerk en Israël (sinds de oprichting in 2019). Deze commissie informeert kerkenraden en gemeenten over Kerk & Israël.

Kinderkerkpraatje met Mol.

KinderKerkpraatje

In het coronajaar vond hij een bijzondere manier om met kinderen te communiceren: het KinderKerkpraatje met Mol of Uil, waarvan hij verschillende video’s op Facebook zette, die veel werden bekeken.

Sinds 2010 is op Goeree-Overflakkee het Pinksterpad te lopen, waarbij steeds twee kerken op het eiland fungeren als start- en eindpunt. In de eerste jaren was ds Hoolwerf nauw betrokken bij dit project. ,,Het is een goede manier om kerken met elkaar in contact te brengen, het werkt verbindend’’, zei hij in een gesprek met Petrus (Protestantse Kerk in Nederland). De route heeft allerlei pitstops en er zijn gedichten en kunstwerken op grote borden langs de route geplaatst ter inspiratie en voor gespreksstof. ,,Met het Pinksterpad willen we iets delen van de vreugde en inspiratie van Pinksteren, op een laagdrempelige manier. Mensen gaan erover in gesprek.’’

Als groot voorstander van diaconaal werk startte hij samen met diaken Bram Kievit (onze huidige scriba van de classis Delta) in 2014 met Sjaloom Zorg in het buurthuis van Stellendam het laagdrempelige Caleidoproject op, omdat ‘je als kerk relevant moet zijn in het eigen dorp’. Bij het wekelijkse inloopmoment staan ontmoeting en hulp en bijstand aan mensen die in de knel zitten, voorop.

Kinderkerkpraatje met Uil.

Campingevangelisatie

Naast zijn werk als gemeentepredikant verzorgde ds  Hoolwerf tussen 2008 en 2012 het steunpunt IZB (Vereniging voor Zending in Nederland) in Zuidwest-Nederland. Als ‘missionair ambassadeur’ ging hij het gesprek aan met gemeenten in de regio, verzorgde hij toerustingscursussen en adviseerde hij predikanten en kerkenraden. Sinds 2008 is hij pastor en projectleider van DABAR- campingevangelisatie in Nederland. DABAR is Hebreeuws voor ‘woord en daad’ en biedt jongeren de mogelijkheid om te oefenen in ‘getuige’ zijn.