Ds De Borst nieuwe predikant Zierikzee

ZIERIKZEE – De Hervormde gemeente Zierikzee krijgt in ds L.C. de Borst uit Buren-Zoelen een nieuwe predikant. Leon de Borst aanvaardde donderdag 20 augustus 2020 het op hem uitgebracht beroep. Hij zal de vacante plaats vervullen die ontstond toen ds Piet de Graaf in november 2019 met emeritaat ging.

Ds Leon de Borst

Leon de Borst (2 mei 1971) studeerde theologie en godgeleerdheid aan de Universiteit van Utrecht. Zijn eerste gemeente werd Zevenhuizen, waar hij de hervormde gemeente 6,5 jaar parttime diende. In 2009 verbond hij zich aan de protestantse streekgemeente van Buren-Zoelen.

Daar was hij, naast predikant in de Lambertuskerk, werkzaam als pionier in de maandelijkse meet-up Connection (onderdeel van de Protestantse Streekgemeente tussen Lek en Linge). De pioniersplek Connection, dat voor ‘verbinding’ staat, werd in 2018 opgezet nadat het jeugd- en jongerenwerk in de gemeente op een dood punt was gekomen. De maandelijkse meet-ups in een school trekken vooral jongeren en jonge gezinnen, die aan de ene kant tijdgebrek en tijdsdruk ervaren, maar anderzijds ook de behoefte hebben om, vanuit een religieuze invalshoek, op een eigentijdse manier na te denken over levensvragen. Dat gebeurt op een andere plek dan de kerk, een school, waar dus een extra dienst is, die samen met jongeren wordt voorbereid. Volgens ds De Borst wordt er gezocht naar verbinding tussen dit leven en wat daar bovenuit stijgt: verbinding met God. Kernwaarden zijn daarbij relaties, ontmoeting, geloof, elkaar helpen, actualiteit, interactiviteit, zingen, keuzevrijheid en sociale media.

Ds De Borst is in Buren-Zoelen ook secretaris van het Folkerfonds, dat onder meer het eetcafé Zoelen in de Stefanuskerk ondersteunt. Vrijwilligers bereiden daar iedere maand een maaltijd voor alleenstaande ouderen en belangstellenden.

In zijn vrije tijd houdt Leon de Borst zich bezig met muziek, tuinieren en koken. Hij is gehuwd met Mieke en vader van twee dochters.