Ds De Ruijter, eerste schipperspredikant Wemeldinge, overleden

WEMELDINGE – Emeritus predikant ds C. de Ruijter, oud (schippers-)predikant van Wemeldinge, is zondag 5 maart 2023 op 92-jarige leeftijd overleden. Ds De Ruijter is in Ede gecremeerd.

Cornelis de Ruijter werd op 7 december 1930 in Veur bij Leidschendam geboren. Na zijn studie aan de VU in Amsterdam werd hij in 1954 in het ambt bevestigd als predikant van de betrekkelijk kleine Gereformeerde kerk in Wemeldinge. Hij was dan ook daarnaast in deeltijd schipperspredikant. Na Wemeldinge stond hij achtereenvolgens in Rotterdam-Feijenoord (1962), Wagenborgen (1966), Dedemsvaart (1971), Vleuten-De Meern (1979). In 1983 ging ds De Ruijter met emeritaat.

Het Gereformeerd Schipperspastoraat werd pas in 1936 door de generale synode landelijk georganiseerd. In de periode tussen de beide wereldoorlogen (het interbellum) was de binnenvaart drastisch veranderd. Omdat de schepen groter waren geworden en langere reizen maakten, voeren de gezinnen van de schippers vaak mee. Schippers en schippersknechten kregen nauwelijks pastorale aandacht en vielen wat dat betreft vaak tussen wal en schip omdat zij weinig naar de kerk gingen en niemand hen dus kende. Via de specifieke schipperscentra werd in het interbellum een begin gemaakt met pastorale zorg aan kerkelijke schippersgezinnen.

Eerste schipperspredikant

Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog werden naast een aantal fulltime schipperspredikanten ook enkele parttimers aangesteld. Onder hen was ds C. de Ruijter die als eerste schipperspredikant in Wemeldinge aan de slag ging. Met de aanstelling van de schipperspredikanten kon er echt kerkelijk gewerkt worden onder de gereformeerde schippers. Wemeldinge lag gunstig aan de sluizen in het kanaal door Zuid-Beveland en vóór de totstandkoming van het Schelde-Rijnkanaal en de Deltawerken ging een groot deel van het goederenvervoer tussen Rotterdam en Antwerpen via deze weg. Veel schipperskinderen gingen (vanaf 1967) naar het internaat De Schutsluis in Wemeldinge, waardoor schippers makkelijk snel even een kort bezoekje aan hun kinderen konden brengen. Daardoor nam Wemeldinge voor schipperspredikanten lange tijd een centrale plaats in in de regio Zeeland-België.

De middensluis van Wemeldinge, jaren zestig – zeventig.