Ds Eeuwout Klootwijk verlaat Oost-Souburg

OOST-SOUBURG – Ds Eeuwout Klootwijk uit Oost-Souburg vertrekt naar Vught. De predikant heeft het beroep aangenomen dat de PG Vught op hem had uitgebracht. Ds Klootwijk stond sinds 2013 in de Open Haven in Oost-Souburg.

Ds Eeuwout Klootwijk.

Eeuwout Klootwijk (Ridderkerk, 29 maart 1962) verwacht half augustus naar Vught te vertrekken. De predikant diende voor Oost-Souburg eerder in Nijmegen als hervormd predikant arbeidspastoraat DISK (1993) en in Goes (1996).

Naast zijn predikantschap is ds Klootwijk wetenschappelijk beleidsmedewerker voor Kerk & Israël (joods-christelijke relaties) in de Dienstenorganisatie van de landelijke Protestantse kerk. Hij had ook zitting in de classicale Delta-commissie Kerk & Israël, maar deze commissie is momenteel niet actief wegens een gebrek aan leden

Ds Klootwijk is verder voorzitter van de werkgemeenschap van predikanten en kerkelijk werkers Walcheren en lid van het moderamen van de Raad van Kerken Vlissingen.

In de Lambertuskerk van Vught is ds Klootwijk de opvolger van ds U.G.M. Doedens.