Ds H.J. Catsburg verbindt zich aan Hervormd Goes

GOES – De Hervormde Gemeente Goes heeft een nieuwe predikant gevonden in ds H.J. Catsburg. Ds Catsburg is momenteel verbonden aan de Zorggroep Ter Weel in Goes als geestelijk verzorger.

Ds H. J. Catsburg

Catsburg werd op 26 juli 1959 in Eethen geboren en studeerde in Utrecht en Brussel. Hij werkte daarna als predikant in Goudswaard (1986), Kamerik (1991) en Ernst (1997). Wegens gezondheidsredenen ging hij in 2000 met vervroegd emeritaat. In 2006 werd hij opnieuw beroepbaar gesteld en ging hij als deeltijd-predikant aan de slag in Stad aan ’t Haringvliet.

Toen hij om gezondheidsredenen stopte als predikant raakte hij onder de indruk van de behandeling van de gestaltpsychotherapie. Hij besloot daarom de opleiding te volgen tot gestalt- en psychotherapeut en een eigen praktijk in Goes te beginnen als psycho- en relatietherapeut.

Tijdens zijn emeritaatsperiode gaf ds Catsburg parttime godsdienstonderwijs in Goes en werd hij pastoraal werker in verpleeghuis Ter Weel in Goes. Daarnaast verleende hij bijstand in het pastoraat aan de hervormde gemeente in die plaats. Tijdens zijn predikantschap in Stad aan ’t Haringvliet bleef hij  zijn werk in Ter Weel voortzetten.