Ds H. Molendijk overleden

RIDDERKERK – Ds H. Molendijk, emeritus predikant binnen de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland (OGGiN) is woensdag 7 augustus 2019 op 78-jarige leeftijd in zijn woonplaats Ridderkerk overleden. Ds Molendijk diende onder meer in Oosterland.

Ds H. Molendijk

Hermen Molendijk (25 december 1940, Zinkweg in de Hoeksche Waard) was van oorsprong lid van de Nederlandse Hervormde Kerk. Op 21-jarige leeftijd werd hij ouderling in de hervormde gemeente in Oud-Beijerland. Dat ambt vervulde hij tot zijn dertigste. Hij werkte in die tijd bij een tuinder en een fruitkweker en werd later mededirecteur van een agrarisch toeleveringsbedrijf in Westmaas. Die functie bekleedde hij 33 jaar.

Na enkele jaren van onkerkelijkheid sloot hij zich aan bij de gereformeerde gemeente van Nieuw-Beijerland. Wat later ging hij over naar de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, waar hij in 1996 preekconsent kreeg. Als lid van de OGGiN kon hij niet naar de Theologische School, daarom werd hij op 27 augustus 1997 in Oosterland bevestigd als lerend ouderling van de OGGiN. Twee jaar later werd hij in deze gemeente predikant. In 2007 nam Molendijk het beroep aan dat de gemeente in Grafhorst op hem had uitgebracht. Ds Molendijk ging In 2013 om gezondheidsredenen met emeritaat.

Tijdens zijn werkzame leven als predikant ging hij ieder jaar voor in Salford, Canada, een gemeente die tweemaal per jaar een predikant uit Nederland over liet komen. Binnen de OGGiN was hij een van de predikanten die zorgen voor de begeleiding van proponenten. Ook was hij lid van het deputaatschap psychosociale hulpverlening, lid van de commissie beoordeling uitkeringen bij bijzondere noden van de classis West en later de classis Oost, lid van het deputaat voor het Kerkelijk Bureau en het deputaat hoge overheid.