Ds H.R. Plomp overleden

KAPELLE-BIEZELINGE – Ds H.R. Plomp, oud-predikant van de Gereformeerde kerk in Kapelle-Biezelinge, is maandag 25 januari 2021, op 80-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Oegstgeest.

Hendrik Roeland Plomp werd op 16 juni 1940 in Soerabaja geboren. Hij was de zoon van de bekende kerkrechtsdeskundige prof dr J. Plomp. Ds Plomp studeerde theologie van de VU in Amsterdam. De Gereformeerde kerk in Kapelle-Biezelinge was zijn eerste standplaats, waar hij in 1971 werd bevestigd in het ambt. Daarna verbond hij zich in 1977 aan de Gereformeerde kerk van Pijnacker-Nootdorp. In 1981 volgde zijn aanstelling tot medewerker aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zijn laatste standplaats werd Oegstgeest, waar hij in 1986 intrede deed. In 2005 ging hij met emeritaat.

TU Kampen

Ds Plomp wees in november 1996 als voorzitter van het college van curatoren van de Theologische Universiteit Kampen het voorstel tot concentratie van predikantsopleidingen (Utrecht, Groningen en Amsterdam) definitief af. In het voorstel van de synodebesturen van de Nederlandse Hervormde, Gereformeerde en Lutherse Kerken had Kampen moeten fuseren met de theologische faculteit van de Vrije Universiteit. De nieuwe opleiding zou aan de VU in Amsterdam komen. De bezwaren richtten zich op de financiële en personele gevolgen van het plan. Curatoren vonden het onverantwoord in Amsterdam een nieuwe faculteit op te zetten zonder dat dit gepaard ging met een goed doordacht reorganisatieplan, dat ook op het wetenschappelijk personeel van toepassing was. Ook waren er grote bezwaren tegen de ‘inbedding’ van de opleiding binnen de VU.

De dankdienst voor het leven van ds Plomp is op 1 februari.