Ds Hoogkamer, oud-(schippers)predikant Wemeldinge overleden

WEMELDINGE – Emeritus predikant ds A.J.L. Hoogkamer is zaterdag 7 maart 2020 op 89-jarige leeftijd overleden in Bilthoven. Ds Hoogkamer was in de jaren zestig gereformeerd predikant van Wemeldinge, waar hij tevens in deeltijd schipperspredikant was.

Albert Jan Leonard Hoogkamer werd op 19 maart 1930 geboren in ’s Gravenhage. Na zijn studie aan de VU in Amsterdam werd zijn eerste standplaats Wemeldinge. Hij diende de gereformeerde kerk daar van 1962 tot 1966, waarna hij vertrok naar Bolnes. Daarna stond hij achtereenvolgens in Wagenborgen (1973) en Damwoude (1979). In 1991 ging hij met vervroegd emeritaat.

Ds Hoogkamer werkte in 1963 al nauw samen met andere kerkgenootschappen: Samen op Weg-avant la lettre. Naast zijn predikantschap van de gereformeerde kerk van Wemeldinge was hij ook consulent van ’s Gravenpolder. Toen de Gereformeerde kerk daar een tijdlang niet kon worden gebruikt wegens een schildersbeurt, en de verwarmingsinstallatie in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente door de barre winter was uitgevallen, zochten deze twee kerkgenootschappen hun toevlucht bij de Hervormde Gemeente van ‘s Gravenpolder: drie kerkgenootschappen in één kerkgebouw. De Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk hielden ’s zondags gezamenlijk twee diensten. In de ene dienst ging de hervormde predikant voor, in de andere dienst de gereformeerde ds Hoogkamer. Na afloop van deze diensten schoven de leden van de Gereformeerde Gemeente in de banken van het hervormde kerkgebouw om hun eigen diensten te houden.

De voormalige Gereformeerde kerk met pastorie in Wemeldinge.

Wemeldinge werd in die jaren druk bezocht door schippers. Het dorp was gunstig gelegen aan de sluizen in het kanaal door Zuid-Beveland. Vóór de totstandkoming van het Schelde-Rijnkanaal en de Deltawerken ging een groot deel van het goederenvervoer tussen Rotterdam en Antwerpen via deze vaarweg. Schippers konden door hun varende bestaan niet regelmatig naar de kerk en waren daar ook niet altijd lid van. Wemeldinge huisvestte in die tijd het schippersinternaat De Schutsluis en schippers gingen daar snel de wal op om een bezoek aan hun schoolgaande kinderen te brengen. Daardoor nam Wemeldinge voor schipperspredikanten lange tijd in de regio Zeeland-België een centrale plaats in. Ds Hoogkamer, predikant van de betrekkelijk kleine Gereformeerde Kerk van Wemeldinge, was dan ook tevens in deeltijd schipperspredikant.

Ds Hoogkamer wordt op 12 maart 2020 om 13.30 uur in Rheden begraven. De dankdienst in de Kruiskerk van Eerbeek begint om 11.30 uur.