Ds Juffer aan de slag in Ouddorp

OUDDORP – De Hersteld Hervormde Gemeente in Ouddorp heeft een nieuwe predikant gevonden in ds H. Juffer (57) uit Voorburg. Juffer zal vanaf oktober 2019 bijstand in het pastoraat gaan verlenen.

Henk Juffer is sinds 2014 verbonden aan de Hersteld Hervormde Kerk Voorburg Kapel Rodelaan voor bijstand in het pastoraat. Daarnaast verricht hij pastorale werkzaamheden in verzorgingshuis De Vliedberg in Ouddorp. De HHG Ouddorp was sinds februari 2019 vacant door het vertrek van ds Dirk Zoet naar Garderen.

In 2008 werd Juffer verbonden aan de HHK in Arnemuiden, zijn eerste gemeente. Na gerezen moeilijkheden ging hij niet meer voor in Arnemuiden, wel in andere gemeenten van de HHK. In 2011 werd hij op eigen verzoek ‘eervol’ ontheven van het ambt van predikant in Arnemuiden. Uit onvrede over de verwikkelingen rond Juffer verlieten diverse leden de HHK-gemeente Arnemuiden. Juffer ging vervolgens aan de slag als pastoraal werker in de HHG Korendijk en in zorgcentrum De Vliedberg in Ouddorp.

Henk Juffer is een van de auteurs van ‘Verzamelde aren’, een Bijbels dagboek.