Ds Karin van den Broeke nieuw boegbeeld Kerk in Actie

door Margreeth Ernens

KORTGENE – ,,Mijn droom is om uiteindelijk de inspiratie die wereldwijd wordt opgedaan, aan iedereen te gunnen. In mijn nieuwe functie kan ik de ervaringen van de wereldkerk nog meer terug vertalen naar het grondvlak, zodat iedereen daarvan kan meeprofiteren.’’ Ds Karin van den Broeke (58) uit Kortgene is sinds oktober programmaleider van Kerk in Actie. Pepijn Trapman is de nieuwe man die verantwoordelijk is voor de projectbegeleiding en Karin houdt zich bezig met de inhoudelijke kant. Het duo volgt Rommy Nauta op, die tot voor kort hoofd van Kerk in Actie was.

Ds Karin van den Broeke

Karin heeft onder meer als taak te zorgen dat de oecumene verbonden blijft met het hart van de kerk in binnen- en buitenland. Onlangs was ze in haar nieuwe functie te zien tijdens de online ZWO-Delta-ontmoeting, waarin zij Meilanny Alfons uit Papoea interviewde.

Op 3 oktober nam ze in alle stilte als dominee afscheid van haar gemeente, de Protestantse gemeente De Ontmoeting op Noord-Beveland (Wissenkerke, Geersdijk, Kats, Kortgene). ,,Ja, voor die stilte heb ik bewust gekozen, ik wilde een rustige start in deze nieuwe baan.’’

De Ontmoeting

De predikant stond veertien jaar in deze vier plaatsen, die in die periode eerst zijn gefedereerd en onlangs zijn gefuseerd. Van 2013 tot 2018 was Karin preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (landelijke kerkvergadering), de eerste vrouw in deze functie. In die periode was ze voor 10 procent werkzaam in wat later is gaan heten De Ontmoeting. ,,Het was heel mooi om te werken als preses, het was een bijzondere tijd. Ik heb toen volop kennis gemaakt met het grotere geheel, zoals de Wereldraad van Kerken.’’ Dat had onder meer als resultaat dat zij lid is geworden van het dagelijks bestuur van de Wereldraad.

,,Het was niet aan de orde dat ik werd herkozen als preses van de synode, de termijn was gewoon voorbij.’’ Voor zij als synodepreses aan de slag ging, was de federatie van de vier kerkelijke gemeenten rond, en nadat zij in 2018 fulltime als predikant terugkeerde, kwam het tot fusie, waarmee De Ontmoeting een feit werd. ,,Dat was mooi om mee te maken, het was een heel proces.’’

Inspiratie

,,Ik ben blij dat ik ben aangenomen bij Kerk in Actie, en ja, ik heb gewoon gesolliciteerd. Het scheelde natuurlijk dat ik in de Wereldraad van Kerken zit en de landelijke kerk goed ken, daardoor kun je goed sparren met anderen. In deze nieuwe functie kunnen we in het werk van Kerk in Actie meer vorm geven aan het overdragen van inspiratie. Die inspiratie zie je bij veel projecten van de wereldwijde kerk.’’

Vanwege haar nieuwe baan is Karin teruggetreden als CDA-statenlid. Ze blijft voorlopig nog wel bestuurder van de Nieuwe Poort Zeeland, het huis van ontmoeting en inspiratie in Kortgene, maar binnen afzienbare tijd zal ze ook daar afscheid van nemen, want de Nieuwe Poort is dan geheel zelfstandig. ,,Natuurlijk blijf ik daar bij betrokken, en als de kerk binnenkort in gebruik wordt genomen, hoop ik daar ook te kunnen kerken.’’ Ze gaat wel veel minder preken, want haar nieuwe baan is ‘best druk’ ,,en een preek voorbereiden kost behoorlijk wat tijd, maar áls ik ga preken, zal ik mijn ervaringen overdragen.’’ Karin blijft wel voorzitter van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

Ze forenst nu naar Utrecht, haar nieuwe werkplek, maar is blij dat ze kan overnachten in Den Haag. ,,Ik kan dan van daaruit met het openbaar vervoer, ik wil niet zoveel kilometers maken, en mijn ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houden.’’