Ds Pronk neemt verlaat afscheid van Sirjansland

SIRJANSLAND – In een bewogen dienst heeft ds J.Th. Pronk zondag 12 december 2021 afscheid genomen van de hervormde gemeente Sirjansland. Dat toch nog onverwachte afscheid stond al twee jaar gepland, want de predikant heeft in januari 2020 het beroep aangenomen dat de Providence Reformed Church in Grand Rapids (Michigan, USA) op hem had uitgebracht. Door het vliegverbod in verband met de coronapandemie werd zijn vertrek vertraagd.

Ds J.Th. Pronk.

8 november jl kreeg ds Pronk dan eindelijk toestemming en visa om met vrouw en een kind te vertrekken. De meeste spullen van het gezin zijn inmiddels verscheept naar Amerika. Een zoon zal hen later volgen naar de Verenigde Staten.

Ds Pronk (16 april 1963) voltooide zijn theologiestudie op wat latere leeftijd, om een tweede loopbaan als predikant te beginnen. Zijn vader was ook predikant en daarom koos hij zelf in eerste instantie voor een heel andere carrière, want in de kerk heerste naar zijn mening teveel twist en tweedracht. Maar toen alles misging en hij zijn baan kwijtraakte, ging hij theologie studeren.

Pronk stond sinds 2012 in Sirjansland, zijn eerste gemeente, een dorp met ruim driehonderd inwoners. Voor hij in het ambt werd bevestigd, verzorgde hij als proponent al de catechese in Sirjansland. Hervormd Sirjansland heeft een gereformeerde bonds-signatuur en telt ongeveer 250 kerkgangers, voornamelijk uit de omliggende dorpen.

Na de verkondiging zondag 12 december, waarin ds Pronk al min of meer afscheid nam, sprak hij de gemeente ook nog persoonlijk toe. Als ‘man van cijfertjes’ noemde hij een paar aantallen uit de afgelopen kleine tien jaar: zo is hij 570 keer voorgegaan, heeft hij 23 huwelijken bevestigd, 15 begrafenissen geleid, een kleine duizend catechisanten begeleid, 50 mensen deden belijdenis, hij doopte 61 kinderen en had minimaal 2000 pastorale afspraken, uit en thuis. De predikant zei terug te kijken op een periode die hij met al zijn kracht heeft vervuld maar ook met tekortkomingen. ,,Ik geef het met een gerust hart terug aan de Heer. Hem alle lof, mij alle blaam.’’ De predikant vindt dat de gemeente hem maar zo snel mogelijk moet vergeten. ,,Ik zit alleen maar in de weg, hetzij negatief, hetzij positief. Ga terug naar de Heer, uw Zaligmaker’’, zo gaf hij zijn gemeente mee. Tot slot bedankte hij iedereen en drukte hen op het hart alle verdeeldheid te laten wijken.

Een van de kerkenraadsleden sprak de predikant namens de gemeente nog toe. Hij refereerde daarbij kort aan de laatste jaren die niet makkelijk waren door persoonlijke problemen, waardoor de gezondheid van ds Pronk in gevaar kwam. Ook het aannemen van het beroep naar Grand Rapids was geen gemakkelijke beslissing. ,,U blies voor de laatste maal de bazuin in Sirjansland. Afscheid nemen doet altijd pijn. Er zijn banden ontstaan, maar we moeten nu loslaten. Het woord van God is niet plaatsgebonden.’’ Namens de gemeente en kerkenraad werd ds Pronk bedankt voor het vele werk en hem veel sterkte, wijsheid en Gods zegen gewenst.

Pronk is in Grand Rapids de opvolger van ds J.A. van den Berg, die in maart 2019 naar de hervormde gemeente Sint Anthoniepolder vertrok.