Ds Van Estrik van HHK-Goedereede terug naar Moerkapelle

GOEDEREEDE – Ds J.W. van Estrik van de Hersteld Hervormde gemeente Goedereede vertrekt naar Moerkapelle. Hij heeft het beroep aangenomen dat deze gemeente, waar hij al eerder stond, op hem uitbracht. HHK-Moerkapelle beriep hem samen met Scheveningen en Voorschoten.

Ds J.W. van Estrik.

Jan Willem van Estrik (8 september 1956) werd als kandidaat uit Zwijndrecht in 1983 bevestigd als predikant van de hervormde gemeente Mastenbroek. Van 1988 tot 1996 diende hij de Hervormde gemeente Moerkapelle. Sindsdien stond hij in Goedereede.

In 2004, bij de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland, wilde tweederde van deze gemeente niet mee naar de PKN, maar zich bij de nieuw opgerichte Hersteld Hervormde Kerk aansluiten. Dat betekende een kerkscheuring in Goedereede, wat tevens inhield dat de Hersteld Hervormden de monumentale stadskerk moesten verlaten, en ds Van Estrik en zijn gezin de pastorie. De nieuwe HHK-gemeente Goedereede vond daarna onderdak in een verbouwde opslagschuur, die de naam De Levensbron kreeg.

Ds Van Estrik is sinds 2004 actief in de breedte van de Hersteld Hervormde Kerk. Zo is hij scriba van de classis Zuidwest, afgevaardigde naar de synode en lid van de Commissie Kerkorde en de Regionale Commissie voor Opzicht. Daarnaast is hij corrector en eindredacteur van het eilandelijke kerkblad ‘Onder de vijgenboom’. Van zijn hand verschenen ook de boeken ‘De liefde is uit God – brieven van Johannes deel 2’ en ‘Volgens eed en plicht- deel 5’.