Een inspirerend modderfestijn

tekst Margreeth Ernens, foto’s Jan Zwemer

SEROOSKERKE (SD) – Hoe nat het was en hoe modderig … maar ook: hoe inspirerend om op Tweede Paasdag de Psalmenwandeling bij Serooskerke (SD) mee te lopen. Daarin stond Psalm 146 centraal: Ik zal de Heer danken, zolang ik leef. Ik zal zingen voor mijn God, zolang ik besta. Vertrouw niet op mensen met macht, want mensen kunnen niemand redden. De Psalmenwandeling bleek andermaal een unieke verbinding te zijn tussen beweging, ontmoeting, inspiratie, meditatie en rust, gelardeerd met heel veel regen, blubber en gezelligheid.

Het vertrek vanuit de Dorpskerk.

De dag begon redelijk droog, maar Buienradar had het al aangegeven: een enorme regenwolk, die zijn lading zou laten vallen vanaf het begin van de middag. Ook initiatiefnemer ds Louis Wüllschleger uit Harderwijk had de deelnemers van tevoren gewaarschuwd: trek warme kleding en schoenen met profiel aan!

Er hadden zich ongeveer 70 mensen aangemeld, maar rond half twee, bij het verzamelen in het Dorpshuis tegenover het monumentale kerkje, bleken er rond de honderd mensen aan de Psalmenwandeling mee te willen doen.

Delen

Na deze inloop in het Dorpshuis schoven de deelnemers de kerkbanken in, waar Louis Wüllschleger iedereen welkom heette. En omdat er heel wat niet-Zeeuwen onder de deelnemers waren, moest hem toch van het hart dat wat hem betrof de uitdrukking ‘ons bin zuunig’ absoluut niet opgaat voor de Zeeuwen. Daarom ook vroeg hij, wegens het veel grotere aantal deelnemers dan werd verwacht, of iedereen na afloop van de wandeling de Zeeuwse bolussen wilde delen en daarnaast ruimhartig wilde doneren aan het goede doel van deze middag: Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg in Oosterbeek.

Het openingslied ‘I praise my Maker’ van Sytze de Vries op de melodie van Gabriël Davis bleek wat lastig maar werd door de kundige orgelbegeleiding van Martin Zonnenberg vrij vlot door iedereen uit volle borst meegezongen. De Psalmenwandeling begon daarna in de stromende regen, waarbij eerst in groepen de snelweg moest worden overgestoken en vervolgens koers werd gezet richting de dijk. Even werd stilgestaan bij het caisson, dat zo’n grote rol speelde na de Watersnoodramp. De tweede stop was bij het ‘gat in de dijk’, ook zo’n memorabel punt van de Watersnoodramp. Aan het eind van de dijk werd haltgehouden, waar Louis het gedicht Lauda, Anima Mea, Dominum voordroeg van Gabriël Smit (1910-1981):

HALLELUJA, – LOOF MIJN ZIEL, DE Heer!
Breng, mijn hart, zolang gij slaat, Hem eer!
Prijs Hem, zegen Hem, zoek alle dagen
Hem met psalm en hymne te behagen,
Nu en immermeer!

Stilte

Vervolgens ging het in ganzenpas het tijdens de Watersnood ontstane natuurgebied De Schelphoek in, waar het flink ploeteren werd door het drassige land. Het weerhield de deelnemers er niet van om van elkaar, de natuur en de stilte te genieten: even weg van het rumoer van de wereld.

Velen hadden bij terugkomst bij de kerk dan ook een ‘coupe ravage’ en bemodderde kleding en schoenen, maar de stemming bleek opperbest, ook al werden de wandelaars wat meewarig nagestaard door automobilisten toen de snelweg weer moest worden overgestoken.

Middaggebed

Ds Louis Wüllschleger tijdens het middaggebed.

Na een heerlijke kop koffie/thee met Zeeuwse bolus werd de Psalmenwandeling in de kerk besloten met het Middaggebed met veel mooie liederen en muziek van Marjolein de Wit (fluit), Anja van der Maten (hobo) en Martin Zonnenberg (orgel).

Met ‘water als klankbord’ en geïnspireerd door Psalm 146 en Pasen, schreef Karel Eykman, onder meer jeugdpredikant in Amsterdam en Rotterdam, de dichtbundel ‘Een knipoog van U zou al helpen’. Zijn gedicht ‘Waar is God te vinden?’ bij Psalm 146, waarin de hulpeloze geholpen wordt, was ook de kern van deze eerste Psalmenwandeling van 2023: een gewoon mens kan voor twee tellen als je omkijkt naar de ander.

Marjolein de Wit (l) en Anja van der Maten.

Op 5 mei is er een Psalmenwandeling vanuit Babyloniënboek, op 29 mei (Tweede Pinksterdag) wordt gewandeld vanuit Wijk bij Duurstede, op 1 juli is er een Psalmenwandeling in Brugge en op 19 augustus wordt er gelopen vanuit het Stadsklooster Simpelhuys in Middelburg. Het is vanwege de logistiek belangrijk dat deelnemers zich van tevoren opgeven via het e-mailadres psalmenwandelingen@gmail.com.