Eenheid PKN Duiveland groeit

NIEUWERKERK – De werkgroep SAGE Duiveland heeft dinsdag 28 maart 2017  weer vergaderd. Als samenwerkende PKN gemeenten in Duiveland kunnen we terugzien op drie mooie avonden in het winterseizoen 2016-2017.

Het was bij het maken van de plannen nog even de vraag of gemeenteleden bereid zouden zijn om naar een ander dorp af te reizen om daar een thema-avond bij te wonen. Gelukkig kunnen we nu constateren dat, zowel op de samenzangavond op 12 november 2016 in Nieuwerkerk als op de avond met ds. Margriet van der Kooi in Oosterland op 22 februari 2017 over haar boek “Als kinderen andere wegen gaan” en de avond in Hervormd Bruinisse over “Dementie: Ontmoeting en Pastoraat” op 22 maart 2017 met ds. Emmy Lingen, gemeenteleden vanuit de verschillende SAGE gemeenten (en gasten van daarbuiten) aanwezig waren. Dat leverde een volle kerk op 12 november op en op de thema-avonden een volle zaal.

Hervormde kerk Bruinisse. © foto Wim Staat

Dit geeft ons als organisatoren de moed om op de ingeslagen weg door te gaan. We leren elkaar als gemeenten beter kennen en waarderen, zonder ernaar te streven om één grote gemeente te worden. We zijn heel verschillend, maar er is heel veel dat ons bindt. We herkennen elkaar als broeders en zusters in het geloof in die ene Heer. En dat is onze basis bij de samenwerking.

In de SAGE-vergadering van 28 maart jl. hebben we plannen gemaakt voor seizoen 2017-2018. We hebben de taken verdeeld en we gaan onderzoeken of er afspraken gemaakt kunnen worden met medewerkers en sprekers. Zelf zal ik onderzoeken of we in november weer een samenzangavond kunnen organiseren in Nieuwerkerk.

Toren Johanneskerk Nieuwerkerk

Verschillende mensen uit verschillende plaatsen hebben in de loop van de tijd gevraagd om een herhaling en daarbij hun waardering nog eens uitgesproken. Zodra de plannen definitiever worden, hoort u er ongetwijfeld meer van. Eind juni komen we als SAGE werkgroep weer bij elkaar om de vorderingen van elkaar te horen en de afspraken vast te leggen.

Ria van Sluijs

Secretaris Werkgroep SAGE Duiveland

Tot het SAGE-project Duiveland behoren de volgende gemeenten:
Gereformeerde Kerk Bruinisse, Hervormde gemeente Bruinisse, Protestantse gemeente Nieuwerkerk, Hervormde gemeente Oosterland, Protestantse gemeente Ouwerkerk, Hervormde gemeente Sirjansland