Emeritus predikant ds Klaas Beuckens overleden

AMERSFOORT – Emeritus predikant ds Klaas Beuckens is zondag 28 juni 2020 op 73-jarige leeftijd aan de gevolgen van een ongeval overleden. In de rouwbrief staat onder zijn naam: ‘Verbi divini minister’, wat zoveel betekent als ‘Dienaar van Gods woord’. En dat was hij ten voeten uit: een verbinder pur sang, een sociaal bewogen mens in dienst van God.

De in Leeuwarden geboren Klaas Beuckens (7 juni 1947) was ruim een kwart eeuw werkzaam in Dordrecht en zeer geliefd op de Zuid-Hollandse eilanden. In 2014 werd hij samen met zijn vrouw Martha koninklijk onderscheiden. Na zijn emeritaat in juni 2012 verhuisde hij naar Amersfoort, maar op het Eiland Dordrecht staat hij nog steeds bekend als predikant met een groot sociaal hart en een open oog voor andere levensbeschouwingen, een Fries in Holland, de man die de kunst verstond om op een bijzondere wijze het geloof te presenteren en de oecumene een warm hart toedroeg. Bij zijn afscheid als predikant typeerde hij zijn werk aldus: ,,In 1975 begon ik in Friesland in een zwarte toga, sinds 2001 draag ik een witte toga. Als voorganger ben je ook voorbijganger.’’

Samenwerking

Nadat hij als hervormd predikant diende in Staveren (1976) en Borne (1981), verbond hij zich in 1989 aan wat later de protestantse gemeente Dordrecht zou heten. Voor Dordrecht was het een belangrijk moment dat ds Beuckens in 1989 werd beroepen, omdat toen voor het eerst hervormden en gereformeerden een gemeenschappelijke kerkenraad vormden en samenwerkten om hem naar de stad te kunnen krijgen. Vooruitlopend op latere samenwerkingen en fusie tussen gereformeerd en hervormd op het Eiland van Dordrecht werd toen een federatieovereenkomst gesloten. Beuckens was jarenlang visitator van de toenmalige classis Dordrecht voor de Ring Zwijndrecht/Ridderkerk.

Albert Schweitzer Ziekenhuis

In 2002 ging hij naast zijn werk als predikant aan de slag als geestelijk verzorger in het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) in Dordrecht. Daarover werd bij zijn afscheid gezegd: ,,Het paste geheel bij zijn karakter om betrokken te zijn bij medemensen, ongeacht hun afkomst.’’ Ds Beuckens speelde een rol bij de uitbreiding van het ASZ, waardoor de zondagse kerkdienst een nieuwe plaats en vorm kreeg met voorgangers uit verschillende kerkelijke stromingen. Ook was Beuckens betrokken bij de interreligieuze stille ruimte in het ziekenhuis.

Verbinding

Als voorzitter van de Raad van Kerken Dordrecht (nu Platform Dordtse Kerken) zocht hij verbindingen met christelijke gemeenschappen en andere wereldgodsdiensten en culturen. In 2001 werd hij de laatste voorzitter van de Dordtse Raad voor Levensbeschouwingen. In 2005 zei hij daarover: ,,In onze stad met vele culturen zijn alle levensbeschouwelijke groeperingen minderheden geworden. Dikwijls hebben godsdiensten en levensbeschouwingen tegenover elkaar gestaan. Ook nu nog helaas. Sinds 11 september 2001 lijken de tegenstellingen tussen godsdiensten opnieuw scherper te worden. De scheidslijnen in de samenleving dreigen steeds meer langs godsdienstige grenzen getrokken te worden. Gegroeid evenwicht tussen bevolkingsgroepen komt onder druk. De samenleving valt verder uiteen. Wij kunnen ons vandaag een dergelijke opsplitsing niet meer veroorloven. Steeds vaker ontdekken wij dat er juist meer is dat ons bindt dan dat ons scheidt. Geen enkele godsdienst of levensbeschouwing predikt haat of onverdraagzaamheid. Meer dan ooit is er behoefte aan samenwerking tussen levensbeschouwingen. Daarom hebben wij de Raad van Levensbeschouwingen in Dordrecht opgericht.” Omdat het draagvlak voor deze raad afnam, werd die in 2010 opgeheven.

Pionier

De voorzitter van de algemene kerkenraad van Protestants Dordrecht, Klaas van der Knijff typeert ds Beuckens als een man die niet op de voorgrond trad, maar dat als hij iets zei, dat weloverwogen en recht uit zijn hart kwam. Oud-collega emeritus predikant Ries den Dekker uit Dordrecht, die hem al kende sinds ze samen in Friesland stonden (Beuckens in Staveren, Den Dekker in buurgemeente Koudum) vertelt dat Beuckens altijd zeer betrokken was bij de kanslozen aan de onderkant van de samenleving en al heel vroeg verbindingen legde. ,,Al sinds hij in Borne stond was hij als een pionier bezig om contacten te leggen met bijvoorbeeld Moskeeën, nog voordat dit door de actualiteit nodig werd.’’

Vrijdag 3 juli wordt in de Bergkerk in Amersfoort vanaf 11.00 een dankdienst voor zijn leven gehouden. In verband met een beperkt aantal zitplaatsen is de dienst besloten, maar wel te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. De teraardebestelling is om 15.00 uur op de algemene begraafplaats Ypecolsga (nabij Woudsend, aan de N928). Bij deze bijeenkomst in de buitenlucht is iedereen welkom.