Erepenning PKN voor jarenlange inzet kerkenwerk

OUD-BEIJERLAND – Ouderlingen komen en gaan, maar soms doen ze zoveel extra werk gedurende lange tijd, dat de gemeente hen daar speciaal voor wil bedanken. Die eer viel mevrouw Ina in ’t Veld-Rentier zondag 11 september 2022 te beurt: zij werd tot haar verrassing door de Protestantse gemeente De Open Hof in Oud-Beijerland onderscheiden met de erepenning van de Protestantse Kerk in Nederland.

De Open Hof nam die dag afscheid van ambts- en taakdragers, onder wie mevrouw Ina in ’t Veld. Mevrouw In ’t Veld legde haar taak neer als ouderling met bijzondere opdracht als voorzitter van de kerkenraad. Ds Lyonne Verschoor prees haar om haar zorgvuldigheid in deze functie, want ze vergewiste zich er altijd van dat de kerkenraad de dingen op de juiste manier deed, zonder dat het zakelijk of kil werd. ,,Ina had altijd oog en oor voor de mensen aan de vergadertafel en voor de mensen die de kerk vormen. Regelmatig heeft zij de gemeente toegesproken, vooral in coronatijd, en dan voelde de gemeente zich ook echt áángesproken. Toen Ina werd bevestigd werden voor haar de zegenwoorden uitgesproken:

Ds Lyonne Verschoor overhandigt mevrouw Ina In ‘t Veld de erepening van de PKN.

De Eeuwige schenke jou de gaven van zijn Geest
om als ouderling-voorzitter onze gemeente op koers te houden
en in liefde en wijsheid leiding te geven aan mensen.

Ik kan niet anders dan vaststellen dat Ina dat ook gedaan heeft’’, aldus ds Verschoor.

Nadat ds. Verschoor mevrouw In ‘t Veld eraan had herinnerd dat het met het ambt meegekomen ambtsgeheim voor altijd is, mocht mevrouw In ‘t Veld nog geen plaats nemen in de gemeente, maar werd ze tot haar verrassing opnieuw naar voren geroepen. Ds Verschoor memoreerde dat het voorzitterschap van de kerkenraad een laatste taak was in haar indrukwekkende kerkelijke carrière. Zo begon mevrouw In ’t Veld 37 jaar geleden in de leiding van de kinderdienst, daarna volgde de leiding van de tienerdienst. Ze was jeugdouderling en voorzitter van de Pastorale Raad en speelde een belangrijke rol in de projectgroep Nieuwe Ruimte die de bouw van De Open Hof voorbereidde en doordacht. Als secretaris van deze groep zorgde ze voor de verbinding tussen ontwerpers, fondsenwervers, inrichters en gebruikers. Ze was betrokken bij de nieuwsbrief Bouwpost die de gemeenteleden tussen 2007 en 2010 op de hoogte hield van de voortgang van de bouw.

Mevrouw Ina In ‘t Veld-Rentier met haar erepenning en oorkonde.

,,Vrijwilligerswerk is altijd teamwork. Je hebt al die tijd een geduldige man achter je gehad. Bedankt Jan. Maar met jou, Ina, zijn er heel veel mensen op wie deze kerk kan rekenen’’, zei ds Verschoor, alvorens een verraste en ontroerde mevrouw In ’t Veld de erepenning van de PKN met bijbehorende oorkonde voor ruim 37 jaar kerkenwerk te overhandigen.