Erepenning voor 45 jaar inzet voor de kerk

HULST – Vijfenveertig jaar inzet voor de kerk: de protestantse gemeente Oosthoek (Hulst-Kloosterzande) vond dat dat wel mocht worden beloond en heeft daarom mevrouw Helge van Drongelen-De Meijer zondag 19 september 2021 onderscheiden met de erepenning van de PKN.

De inmiddels 78-jarige mevrouw Van Drongelen is al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw actief als vrijwilliger. Eerst voor de Gereformeerde kerk en later voor de Hervormde kerk in Terneuzen, Axel, weer Terneuzen en sinds 2008 in de Protestantse gemeente Oosthoek.

Mevrouw Helge van Drongelen met haar onderscheiding. Natuurlijk was er ook een mooie bos bloemen voor haar.

Ze begon eind jaren zestig als vrijwilliger bij de Gereformeerde kerk in Terneuzen waar zij onder meer bezoekwerk deed. In de jaren zeventig, toen de familie Van Drongelen in Axel woonde, was zij actief voor de Hervormde kerk daar. In 1991 verkaste het gezin terug naar Terneuzen en werd mevrouw Van Drongelen lid van de kerkenraad van de Hervormde kerk in Terneuzen.

Enkele jaren later werd zij scriba van de toenmalige classis Zeeuws-Vlaanderen, een functie die bekleedde naast haar lidmaatschap van de kerkenraad.

De familie Van Drongen verhuisde begin 2008 naar Kloosterzande, waar zij van 2008 tot en met 2013  lid van de kerkenraad van de pg Oosthoek was. Toen zij daar werd bevestigd als ouderling was dat met een bijzondere opdracht, omdat zij nog scriba van de classis Zeeuws-Vlaanderen was. Dat scribaat vervulde zij tot medio 2008.

In de jaren 2014 tot en met 2016 werd nooit vergeefs een beroep op haar gedaan om zitting te nemen in commissies als de commissie Beleidsplan Diaconie of voor andere zaken. Van 2017 tot en met 2020 was zij ouderling-voorzitter van de kerkenraad van de PG Oosthoek. Die vergaderingen zat zij voor op een rustige, prettige manier met oprechte aandacht voor haar medekerkenraadsleden, zo werd verteld tijdens de dienst van de PG Oosthoek op 19 september.

Ouderling Kees van Deijk overhandigde haar de erepenning met bijbehorende oorkonde.