Evensong in teken bevrijding


VLISSINGEN – De evensong in de Vlissingse Sint Jacobskerk staat zondag 7 mei in het teken van de bevrijding. Het thema van de dienst, die aanvangt om 17.00 uur,  is ‘Dit nooit’ meer. Voorganger-liturg is pastor Ed Visser, Jos Vogel bespeelt het orgel, terwijl koor Evensingers onder leiding van Leo Smit eveneens medewerking verleent.  De liederen voor samenzang zijn in het Engels en Nederlands afgedrukt en kunnen in beide talen gezongen worden.

Programma:

Jos Vogel foto http://www.sintjacobskerk.nl/

Orgelspel: Improvisatie ‘Wilt heden nu treden’

Stiltemoment

Intocht: koor en voorganger met processiehymne

Heer wij bidden u om vrede

Allen gaan staan

Gemeentezang: ‘Gelukkig is het land’, 1 en 2 allen

Allen gaan zitten

Stiltemoment

Koor: psalm 124, chant Charles H. Lloyd (1849 – 1919)

Voorganger: korte toelichting op de lezingen

Cantor : eerste lezing: uit het Geuzenliedboek

Een combinatie van twee verzetsgedichten uit 1940 – 1945, óók anno 2017 weer van toepassing, nu nieuwe dictaturen ontstaan of dreigen te ontstaan, en vervolging en onderdrukking van minderheden of andersdenkenden in meerdere landen opnieuw aan de orde van de dag zijn………….

Koor: Magnificat / ‘Tell out my soul’,

Stiltemoment

Koor: Nunc Dimittis, ‘Faithful vigil ended’

Allen gaan staan

Sint Jacobskerk Vlissingen

Sint Jacobskerk Vlissingen

Voorganger: tweede lezing

Het evangelie volgens Johannes 3 : 16 – 20

  1. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
  2. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.
  3. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.
  4. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht.
  5. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden.

Gemeentezang: ‘Light a candle for thanksgiving’ / ‘Wil voor God een loflied zingen’, 1 allen – 2a vrouwen – 2b mannen – 3 allen

Allen gaan zitten

Gebeden: Voorbeden, voorganger met responsies koor

Stil gebed, met responsie koor

Onze Vader, gezamenlijk gesproken

Avondgebed, voorganger met responsie koor

Koor, anthem: ‘Vrede – Frieden – Peace’

Stiltemoment

Allen gaan staan

Slotlied gemeente: ‘Wilhelmus van Nassouwe’, 1 en 6 allen

Zegenbede voorganger en allen

Uittocht: ‘Now thank we all our God’ / ‘Dankt, dankt nu allen God  1 koor – 2 t/m 4 allen – Amen (koor)14

Allen gaan zitten

Naspel orgel: ‘O Heer, die daar des hemels tente spreidt. De aanwezigen worden vriendelijk verzocht te blijven zitten tot het orgelspel beëindigd is.

De opbrengst van de uitgangscollecte is bestemd voor het bestrijden van de onkosten van deze Evensong.