Evensong in Vlissingen

VLISSINGEN – Zondag 7 juli wordt in de Sint Jacobskerk van Vlissingen weer een Evensong gehouden. Liturg van deze dienst is ds Gerrit Ruitenburg, voorganger van de Protestantse Gemeente in Zoutelande.

Het koor de Evensingers, onder leiding van Ineke Wijkhuijs, verleent muzikale medewerking. Jos Vogel bespeelt het orgel.

De Evensong is het kathedrale avondgebed uit de Anglicaanse traditie, met lezingen uit de Bijbel en de gezongen lofzangen van Maria en Simeon als vaste onderdelen. Er is verder veel ruimte voor samenzang van (Engelse) hymnes.

De kerk is open vanaf 16.30 uur.

%d bloggers liken dit: