Expositie Kees de Kort | Ikonen in Zierikzee

ZIERIKZEE – Het Stadhuismuseum Zierikzee exposeert van 17 december 2020 tot en met 20 juni 2021 Ikonen van kunstenaar Kees de Kort, met als thema Christelijke feestdagen in beeld. De expositie kwam tot stand in samenwerking met het Ikonenmuseum Kampen en het Nederlands Bijbelgenootschap.

Intocht in Jeruzalem, illustratie Kees de Kort

Het werk van kunstenaar Kees de Kort (1934) is wereldwijd bekend en geliefd. Generaties kinderen groeiden op met door hem geïllustreerde Bijbels. De kracht en eenvoud van zijn kleurrijke illustraties maken dat de essentie van het verhaal direct bij de kijker overkomt. De Kort schildert geen plaatjes bij het Bijbelverhaal, hij schildert het verhaal. Ook ikonen zijn niet bedoeld als illustraties, maar gemaakt volgens richtlijnen die al eeuwen in de ikoontraditie worden gehanteerd. Kees de Kort stelde zijn eigen vorm en werkwijze vast en maakte met zijn werk ‘ikonen van deze tijd’.

Realistische verhalen

Kees de Kort vatte zijn motivatie onlangs in een interview met het NBG krachtig samen: ,,Bijbelverhalen zijn niet oud, ze zijn heel realistisch en dat zijn ze altijd geweest. Ze geven goed weer hoe mensen zijn en waren. Ik weet dat Bijbelverhalen een grote kracht hebben, ze bepalen ons bij de situatie waarin we leven.’’

Ikoon van de intocht in Jeruzalem

In de tentoonstelling brengen De Korts hedendaagse illustraties, samen met traditionele ikonen, belangrijke verhalen uit het christendom tot leven. Door de beide vormen naast elkaar te plaatsen worden overeenkomsten en verschillen zichtbaar.

Kijkbijbel

Kees de Kort werd in 1965 kozen om in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap een serie Bijbelverhalen voor mensen met een verstandelijke beperking te maken. Deze 28-delige serie Wat de Bijbel ons vertelt sloeg bij een groot publiek aan en resulteerde in 1992 in de Kijkbijbel.

Daarnaast heeft hij de Neukirchener Kinderbibel en de Neukirchener Erzählbibel geïllustreerd samen met zijn zoon Michiel de Kort. Met zijn andere zoon Hjalmar de Kort illustreerde hij Es begann im Paradies. Daarnaast heeft De Kort illustraties gemaakt voor volwassenen over de Bijbelboeken Amos, Hooglied en Job. De Kort ontving voor de Kijkbijbel in 1995 de Spaanprijs en in 1999 de Pluim van de maand. In 2013 kreeg hij de UBS Lifetime Achievement Award van de Wereldbond van Bijbelgenootschappen voor zijn verdienste op het gebied van Bijbelillustraties. In 2015 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.