Expositie Reformatie Hulst succes

De redactie ontving onderstaande terugblik op de expositie 500 jaar Reformatie (katholiek en protestant in Hulst e.o.) in museum De Vier Ambachten in Hulst.

,,We mogen dankbaar terugkijken op de wisseltentoonstelling die vanaf 1 april t/m 9 juli in het museum De Vier ambachten kon worden gerealiseerd. Meer dan 1800 bezoeker van uit heel Zeeuws-Vlaanderen en van over de grens namen de moeite om een kijkje te komen nemen. De initiatiefnemers (het museum, de oudheidkundige kring, het gemeentearchief en onze prot. gemeente Oosthoek) zijn dankbaar voor alle medewerking die werd gegeven. Ook de getoonde film door dhr. Henk Wentzler en ds. Louis Freund met verschillende interviews werd door de bezoekers zeer gewaardeerd.

Plezierig was het om regelmatig kleine groepen te mogen rondleiden en de achtergronden er bij te vertellen over deze historie rond de Reformatie en de gevolgen die het had voor allen. Grote dank gaat uit naar de 28 toezichthouders die vele middagen als gastheer/vrouw de bezoekers verwelkomden. Dank ook aan de particulieren, het gemeentearchief en het Ned. Bijbelgenootschap en het Bisdom Breda, die attributen of oude Bijbeluitgaven beschikbaar stelden. Dat gold ook de parochiekerk en onze eigen kerkgemeenschap. Zonder hun inbreng hadden we dit niet kunnen vormgeven. Dank aan de projectgroep die betrokken was bij de voorbereiding en ondersteuning van het geheel. Ten slotte dank aan de sponsoren: fa. de Ridder, uitvaartverzorging o.a. te Terneuzen; het museum de Vier Ambachten; de Classis Zeeuws-Vlaanderen (PKN) en de Diaconie van de Prot. gemeente Oosthoek alhier.

Na deze expositie wordt er vanaf 5 augustus te beginnen in Hoek een uitgebreid programma gebracht door m.n. gemeenten van de overkant. Ook daarover zult u in de kerkbladen en website (www.Protestantszeeland.nl) en in de kerken zelf worden geïnformeerd.

Het thema dat nu vooral aandacht zal krijgen is: Protestantse Levenskunst.”

ds Pieter Overduin

(Illustratie: vitrinekast met o.a. uitgaven 1e Lutherbijbel en 2 Statenbijbels naast de uitgaven van de Institutie van Calvijn, en het Grieks – Latijnse Nieuwe testament van Erasmus)  P.J.H.J. Overduin.