Expositie Reformatie Kloetinge

Apostelbeeld kerk Kloetinge

KLOETINGE – In verband met de herdenking “500 jaar Protestant” is er in de Kloetingse Geerteskerk een expositie over “voor en na de Reformatie”. De zogenaamde beeldenstorm is blijkbaar” zachtaardig” omgegaan met het kerkgebouw. Opmerkelijk zijn er nog een aantal sporen van de Rooms Katholieke eredienst te vinden zoals gewijde altaarstenen, apostelbeelden, een sacramentsnis, misbel en een wijwaterbakje bij de ingang. Boven het voormalige altaar in het koor is in de nok van het dak een unieke afbeelding te zien van het Lam Gods.
De laatste pastoor diende tot rond 1580 de parochie. Na de komst van de watergeuzen en de ontzetting van Goes kwam de eerste predikant Damman in 1584. In die periode kwam de nadruk te liggen op de eenvoudige eredienst waarin alleen het Woord centraal stond.
Op de expositie zijn bijbels te zien die de eeuwen door in Kloetinge gebruikt zijn. De hoorders en brengers van het Woord zijn accenten op de tentoonstelling. Ook is er aandacht voor de muzikale ontwikkeling van Latijnse koorzang naar begeleiding van de gemeente door een voorzanger en later het orgel ( het Hess-instrument is dit jaar 230 jaar oud). J. S. Bach zette een belangrijk stempel op de kerkmuziek. Door de eeuwen heen ontstonden tientallen liedbundels in de gewone taal.
Te zien tot 23 september a.s. iedere woensdag 13.30 tot 16 u. en zaterdags van 10 tot 16 u. Kerkgidsen heten u van harte welkom . Toegang gratis.