Fata pastores?

door Willem Staat

EMMADORP – Donderdagmorgen, 8 juli 2021. Een fata morgana? Een luchtspiegeling die je in de woestijn doet geloven dat je vlakbij een oase bent? Daar moest ik aan denken toen ik bij Emmadorp, in het uiterste zuidoosten van Zeeuws-Vlaanderen, de dijk had beklommen om een blik te werpen op Het Verdronken land van Saeftinghe. In dat enorme gebied van schorren en slikken bewoog zich een stoet in het zwart geklede mensen, kennelijk geestelijken.

Eerst dacht ik dat het om een scène ging voor een film over de Middeleeuwen. In die tijd zijn grote delen van oostelijk Zeeuws-Vlaanderen bedijkt op initiatief van abdijen in de huidige Belgische provincies West-Vlaanderen en Henegouwen.

Bij een tweede blik zag ik dat het niet ging om monniken maar om protestantse dominees die rondwandelden in hun toga’s.  Een excursie ter bezinning? Het was in ieder geval geen fata morgana en ook geen fata pastores. Bijgaande foto bewijst naar onze bescheiden mening dat het om echte mensen ging. De opname toont ook aan dat de redactie van deze website actuele ontwikkelingen signaleert tot aan de uiterste grenzen van het classisgebied.