FRIS-systeem is uitgebreid

UTRECHT – Het FRIS-systeem is onlangs uitgebreid. Daardoor kunnen Protestantse gemeenten en diaconieën het nu ook gebruiken voor interne begrotingen, jaarrekeningen en meerjarenramingen per wijk.

Die uitbreiding leidt tot meer uniformiteit in de verslaggeving. Daardoor zijn de begrotingen en jaarrekeningen van wijkgemeenten beter vergelijkbaar en eenvoudiger samen te voegen tot het niveau van de gemeente. Dat komt bovendien de beleidsvorming van wijkgemeenten ten goede. Klik hier voor meer informatie