Het FRIS-systeem is uitgebreid om het maken van begrotingen, jaarrekeningen en meerjarenramingen per wijk te vergemakkelijken....