‘Ga met God’ meest geliefde protestantse kerklied

UTRECHT – De liederen ‘Ga met God’, ‘Abba, Vader’ en ‘Ik zal er zijn’ zijn de drie meest geliefde liederen binnen de Protestantse Kerk in Nederland, zo blijkt uit het recent uitgevoerde liederenonderzoek van de Protestantse Kerk.

Welke liederen worden het liefst gezongen en beluisterd binnen de Protestantse Kerk in Nederland? Die vraag stond centraal in het liederenonderzoek van de Protestantse Kerk, waarin ook werd gevraagd naar liedbundels, muzikale begeleiding en de rol van muziek in de eredienst. Ruim drieduizend leden deden aan het onderzoek mee. Zaterdag 12 februari waren in een extra lange uitzending van tv-programma Petrus in het land de tien meest geliefde liederen te horen.

Een diverse lijst

De twintig meest geliefde liederen zijn afkomstig uit verschillende zangbundels, van het Liedboek 2013 tot de Psalmberijming 1773 en Opwekking. Ze geven zo een mooie dwarsdoorsnede van de breedte van de Protestantse Kerk. Het lied ‘Ga met God’ werd door maar liefst één op de twintig deelnemers als favoriete lied aangemerkt.

De top 20 liederen ziet er als volgt uit:

   1. Ga met God en Hij zal met je zijn
   2. Abba, Vader, U alleen
   3. Ik zal er zijn (Hoe wonderlijk mooi)
   4. ’k Stel mijn vertrouwen
   5. De steppe zal bloeien
   6. Aan U behoort, o Heer der heren
   7. De zon komt op, maakt de morgen wakker (Tienduizend redenen)
   8. Licht dat ons aanstoot in de morgen
   9. Wat de toekomst brengen moge
   10. U zij de glorie, opgestane Heer
   11. t Hijgend hert, der jacht ontkomen
   12. Zolang wij ademhalen
   13. De Heer heeft mij gezien en onverwacht
   14. Geest van hierboven, leer ons geloven
   15. Lichtstad met uw paarlen poorten
   16. Longing for light, we wait in darkness (Christ be our light)
   17. Als alles duister is
   18. Groot is uw trouw o Heer
   19. Jezus Overwinnaar / Waar U verschijnt, wordt alles nieuw
   20. ”Op waakt op!” zo klinkt het luid

Klik hier om de eerste tien liederen te horen

Liedboek en orgel favoriet

Uit het onderzoek blijkt verder dat leden van de Protestantse Kerk de traditie in ere houden: Liedboek en orgel blijken favoriet te zijn als het gaat om liedkeuze en begeleiding daarvan in de eredienst. Hierin is geen significant verschil tussen leeftijdsgroepen.

Rol van muziek

De rol van muziek in de eredienst wordt erg belangrijk geacht: 92% van de respondenten geeft aan dat ze muziek belangrijk of heel belangrijk vinden in de eredienst. Voor 51% is het zelfs een onmisbaar onderdeel van de kerkdienst.

De rol van muziek in de liturgie wordt het vaakst aangeduid als: Gods lof zingen / lofprijzing (53%), Zingen beroert mijn ziel (45%), Zingen als vorm van bidden (39%).

Liedbundels

Er wordt het meest gezongen uit Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk uit 2013 (51%). Op de tweede plek staat het Liedboek voor de kerken uit 1973 (15%). Daarna volgt Psalmberijming 1773 (ritmisch gezongen) (13%). Opwekking staat op de vierde plek (6%).

De uitslag verschuift als je kijkt naar de diverse stromingen in de Protestantse Kerk. Zo wordt binnen de gereformeerde gezindte het meest gezongen uit Psalmberijming 1773 (35%). Daarna volgen het Liedboek (2013) (18%), het Liedboek voor de kerken (1973) (18%) en Opwekking (9%). Bij midden-orthodox, oecumenisch-protestants / vrijzinnig wordt het meeste uit het Liedboek (2013) gezongen (69% en 78%).

Johannes de Heer wordt vaak genoemd

In de gereformeerde gezindte wordt naast de genoemde bundels ook gezongen uit bijvoorbeeld Op Toonhoogte, Weerklank, Hemelhoog en Sela. In oecumenisch-protestantse en vrijzinnige kringen zingt men niet of nauwelijks uit deze bundels. Daar wordt naast het Liedboek (2013) juist veel gezongen uit de Taizébundel, uit de liederenbundel uit Iona & Glasgow, uit Tussentijds, Het liefste lied van overzee, Gezangen voor liturgie en Zangen van zoeken en zien. In de midden-orthodoxie zijn, naast het Liedboek (2013), zowel Taizé, Iona en Tussentijds, als ook Opwekking, de Evangelische Liedbundel, Hemelhoog en Sela populair. Er wordt nauwelijk uit Weerklank of Op Toonhoogte gezongen. Opvallend is dat Johannes de Heer over de hele linie vaak is genoemd.

Orgel favoriet begeleidingsinstrument

Het orgel scoort in alle stromingen het hoogst als favoriete manier van begeleiding van de gemeentezang. Maar liefst 62% van alle respondenten heeft samenzang met orgel (eventueel andere begeleidingsinstrumenten) aangevinkt. Slechts 26% heeft samenzang met piano aangevinkt en 19% koos voor een band. Er zijn hier geen significante verschillen tussen leeftijdsgroepen.

Het onderzoek is opgesteld en uitgevoerd in samenwerking met musicus en theoloog Hanna Rijken.

Bron: Petrus.protestantsekerk.nl