Gebed voor Afghanistan

We worden deze dagen geconfronteerd met beelden van chaotische en exodus-achtige taferelen in Afghanistan, met name op de luchthaven van Kabul. Donderdag 26 augustus vond er een gruwelijke aanslag plaats. Vele doden en gewonden zijn er te betreuren. We maken ons grote zorgen om de situatie aldaar en bidden voor Afghanistan en alle mensen daar, voor wie de toekomst onzeker is. Dick Kleinhesselink – lid van de protestantse gemeente Heerenveen en voormalig relatiebeheerder Kerk in Actie voor de regio Pakistan-India-Afghanistan – schreef een gebed voor Afghanistan. Een gebed om veiligheid en vertrouwen, vrede en rust, troost en hoop.

Heer,

Wij weten dat U er bent voor iedereen,
ook voor Afghanistan en haar inwoners.
Een land dat zo anders is dan het onze,
waar de bevolking al bijna 50 jaren in oorlog met elkaar leven,
en waar veel armoede en ellende is.
Stammen en milities die al die jaren niets anders hebben gezien,
en slechts de oorlog hebben geleerd.

We vragen Uw nabijheid voor de mensen daar.
Voor hen die vluchten: een veilig toevluchtsoord,
voor hen die blijven: veiligheid en vertrouwen,
voor hen die vechten: vrede en rust,
voor hen wiens harten breken: troost,
voor hen die geen toekomst meer zien: hoop,
voor onszelf en allen op deze wereld: mededogen!

Voor die ene baby, die niet mee kon en over het hek terug werd gegeven bidden we,
en daarmee voor nog veel meer schrijnende situaties.
Voor de verwesterde schooljuffen, dat hun inzet en jarenlange trainingslessen niet tevergeefs blijken te zijn geweest.
Voor plaatselijke en internationale hulpverleners die zullen blijven, of nu juist te hulp schieten.
Voor het hele land – al zoveel jaren verscheurd en in strijd – om gerechtigheid en toekomst,
voor gewoon een boom om in schaduw en vrede en rust onder te kunnen zitten.
Niet langer opgejaagd.

Almachtige, alwetende God,
als Afghanen in toewijding vijf keer per dag neerknielen en dan de ‘Ene Barmhartige’ aanroepen, hoor hen, en sluit hen in Uw hart met Uw genade.
Ondersteun al die gewone burgers in hun Godsvertrouwen,
draag hen door deze tijd van onzekerheid.
Geef hen veerkracht en hoop op rust en vrede.
Wees met de slachtoffers, de gewonden en hen die treuren om verlies van geliefden.

De Afghaanse bevolking kent de verhalen van Adam en Eva, van Noach, Mozes en koning David.
Maar men kent U nog nauwelijks als God van liefde en verlossing, door Jezus.
Heer, laat dat licht daar ook doorbreken!

Om Jezus’ wil,

Amen

Bron: Petrus | Protestantse Kerk in Nederland