Gebed voor nieuwe ambtsdragers

René de Reuver

Scriba René de Reuver bidt voor de ambtsdragers die deze maand in veel gemeenten bevestigd worden. ‘Prachtig dat u ja hebt gezegd op de vraag om ambtsdrager te worden in uw gemeente. Dat is om stil van te worden. Dat moet het werk van Gods Geest zijn.’

Prachtig dat u ja hebt gezegd op de vraag om ambtsdrager te worden in uw gemeente.

Misschien overviel de vraag u wel. Zo van: waarom vragen ze mij? En: is dit wel iets voor mij? Toch hebt u ja gezegd. Ik ben daar blij om. We zijn immers samen kerk. Uw inbreng is belangrijk.

Gelukkig hoef je niet eerst examen te doen om ambtsdrager te worden. Diploma’s zijn hiervoor niet nodig. Wel vraagt het vertrouwen – geloof – dat God zelf voor Zijn kerk zorgt, hoop op Zijn koninkrijk en liefde voor mensen.

De bevestiging van nieuwe ambtsdragers is altijd weer een bijzonder moment. Dat mensen ondanks allerlei aarzelingen en volle agenda’s ja zeggen tegen deze vraag vanuit de gemeente. Dat is om stil van te worden. Dat moet het werk van Gods Geest zijn. Roeping van Godswege. Er zijn immers genoeg redenen om nee te zeggen.

Zonder bezieling door Gods Geest en de ontspanning – omdat de kerk niet van ons, maar van God is – houdt geen ambtsdrager het vol. Deze inspiratie en ontspanning wens ik u van harte toe.

Gebed bij de bevestiging van ambtsdragers

Met u bid ook ik uw vreugde toe in uw werk als ambtsdrager:

Heer, onze God
wat een zegen dat de kerk van U is,
dat U zelf haar toekomst bent.

Dank dat U ons telkens weer roept om samen kerk te zijn,
een vindplaats van geloof, hoop en liefde.
Een plek om op adem te komen,
waar ook ik me gedragen mag weten door uw liefde.

Dank dat U mij,
met al mijn aarzelingen en twijfels, wil gebruiken als ambtsdrager.
Het is dat U me roept, anders had ik nooit ja gezegd.
Dank, dat ik niet eerst examen moet doen, maar gewoon mag meedoen.
Dank dat ook ik als ambtsdrager mijn talenten mag inzetten voor de opbouw van uw kerk.

Inspireer me door uw Geest.
Geef me wijsheid om te onderscheiden waarop het aankomt.
Liefde voor allen die U op mijn weg brengt.
Vreugde in de dingen die zich aandienen.

Bewaar me voor overspannen verwachtingen,
voor blinde ijver en kortzichtigheid.

Schenk mij uw Geest,
dat mijn werk tot zegen mag zijn van mensen,
tot lofprijzing van uw Naam.

Amen.

Ds. René de Reuver, scriba generale synode