Gebedenbundel vanuit de elf classes voor Biddag

door Margreeth Ernens

VLISSINGEN – Morgen, de tweede woensdag van maart, de 10e, is het weer Biddag, een christelijke feestdag die voluit heet ‘Biddag voor gewas en arbeid’. Dit jaar is biddag een bijzondere dag omdat biddag vorig jaar voor veel gemeenten de laatste keer was dat de eredienst zonder beperkingen kon worden gehouden. In de dagen erna gingen veel gemeenten over op online vieringen, of samenkomsten met nauwelijks mensen.

De elf classes van de Protestantse kerk hebben voor deze bijzondere dag een gebedenbundel samengesteld, ter bemoediging en inspiratie, voor gebed en bezinning en geschreven door leden van het moderamen van de generale synode, predikanten en een kerkelijk werker. Het zijn gebeden voor de biddag of – in het geval biddag niet apart wordt gevierd – voor zondag 14 maart om zo kerkbreed te bidden. ,,In gebed zijn wij verbonden, betrokken op elkaar, op de wereld in gelovig vertrouwen dat God hoort. Midden in deze tijd, waarin de nood groot is, bidden wij om Gods steun’’, zo staat in het voorwoord van de bundel.

Solidariteit voelen

De gebedenbundel bevat verschillende gebeden: lofzang en kyrie-gebed, voorbeden en smeekbeden. Scriba ds René de Reuver zegt in het voorwoord te hopen dat ‘predikanten en kerkelijk werkers, pioniers en anderen de gebeden kunnen gebruiken, dat individuele gemeenteleden er troost uit mogen putten, dat in de hele kerk de solidariteit gevoeld mag worden.’

Vanuit de classis Delta zijn gebeden opgenomen van ds Christiaan Buitink uit Klaaswaal en van kerkelijk werker Joëlle Kooman uit Ouwerkerk.

Ds Marco Batenburg, preses van de generale synode: ,,Al een jaar lang kampt onze samenleving met de ontwrichtende gevolgen van het coronavirus. Ook ons kerk-zijn is hier diep door geraakt. Zou dat geen goede aanleiding zijn om juist rond deze biddag onze toevlucht bij God te zoeken en ons hart voor Hem uit te storten (Psalm 62:9)?” Klik hier.

Download de gebedenbundel van de elf classes: PKN GEBEDEN bij biddag 2021