Gedurfd reddingsplan voor OLV-kerk

VLISSINGEN – Het bestuur van de R.K. H. Maria Parochie Walcheren heeft een gedurfd plan gepresenteerd voor het behoud van de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. Het in slechte staat van onderhoud verkerende bedehuis wordt voor een deel ingericht met appartementen. De rest van de kerk blijft beschikbaar voor vieringen, terwijl er ook een kantoor en vergaderruimtes voor de parochie behouden blijven.

Marianne Cazemier, vicevoorzitter van het bestuur der H. Maria Parochie Walcheren, maakte de plannen 11 juni eerst bekend aan de mensen die toen aanwezig waren tijdens de gebruikelijke zondagmorgen-viering.

Zij vertelde bij die gelegenheid dat de onderhoudstoestand van de kerk aan de Singel zo slecht is dat het spoedig onverantwoord zal zijn om er nog langer diensten te houden. Door het in- en aanbouwen van appartementen en door de verkoop van de aangrenzende pastorie, kan het kerkgebouw weer in goede staat gebracht worden

Nadere details  van het plan worden maandag 19 juni bekendgemaakt tijdens een inloopbijeenkomst die duurt van 17.00-20.00 uur. Daar zijn behalve parochianen ook omwonenden en andere belangstellenden welkom. Het kerkbestuur houdt deze bijeenkomst samen met Vastgoed Dekker B.V..

In een persbericht meldt het bestuur over het vervolg: ,,Er zijn nog vele open einden, maar het streven is om nog dit jaar tot consensus te komen over een plan dat én voor de gemeente en omwonenden, én voor parochie en bisdom van meerwaarde is’’

Geschiedenis

Na de Reformatie duurde het tot 1793 voor de Vlissingse katholieken weer diensten mochten houden in hun eigen stad. Dat gebeurde eerst in een particuliere woning. In 1803 werd een huis aangekocht aan de Pottenkaai, dat in 1805 als kerk werd ingezegend. Deze was gewijd aan Jacobus de Meerdere. Nadat de kerk in 1818 een uitbreiding onderging werd in 1858 op dezelfde locatie een kerk geopend. Toen de kerk aan de Pottenkaai opnieuw te klein was geworden is in 1910 de bouw begonnen van de huidige  Onze Lieve Vrouwekerk aan de Singel, welke in 1913 in gebruik is genomen.

Later verrees ook een katholieke kerk in West Souburg, die intussen aan de katholieke eredienst is ontrokken en thans wordt gebruikt door de gemeente van de Zevendedagsadventisten. Ook waren er vroeger vieringen in de Open Hofkerk in Vlissingen. Sinds 1999 fungeert de OLV-kerk daardoor als enige parochiekerk voor het hele zuiden van Walcheren.