Gegadigden voor kerk Terneuzen

Opstandingskerk

TERNEUZEN – Meerdere partijen hebben interesse in de Protestantse Opstandingskerk in Terneuzen. Daaronder is de ondernemersvereniging van het nabijgelegen winkelcentrum Zuidpolder, zo meldt de Provinciale Zeeuwse Courant.

Een commissie van de kerkelijke gemeente onderhandelt  met de belangstellenden en hoopt eind juni de kerkenraad ted adviseren. De Protestantse Gemeente besloot eerder om met de verkoopopbrengst van de Opstandingskerke haar tweede bedehuis, de

Goede Herderkerk

Goede Herderkerk aan de Koninginnelaan, te verbouwen tot ‘een open ontmoetingsplek voor zeven dagen in de week’.

Op de website van de Protestantse gemeente wordt gemeld dat er ook met de wereldlijke gemeente Terneuzen wordt gepraat over de Opstandingskerk. Daar staat eveneens dat de pastorie aan de Leeuwenlaan is verkocht. Klik hier voor nieuws over gebouwen op website kerk  http://www.pgterneuzen.nl/werkgroep_gebouwen