kerk Hoek

Geldprijs voor groene ideeën van kerken

AMERSFOORT/UTRECHT – Kerken kunnen voorop lopen als het gaat om duurzaamheid. Daarom loven GroeneKerken en Maatschappij van Welstand dit jaar geldprijzen uit voor de beste groene plannen van kerken. De uitdaging is om een innovatief plan te maken voor het verkleinen van de ecologische voetafdruk. Kerken met de beste ideeën ontvangen een geldbedrag van €1.000 tot €15.000 om hun plan te realiseren. GroeneKerken en Maatschappij van Welstand willen kerken op deze manier aanmoedigen om een volgende stap te zetten op het gebied van duurzaamheid.

Voor 2021 is een bedrag van 25.000 euro beschikbaar. Afhankelijk van de plannen die worden ingediend, wordt er besloten of er een ‘top 5’ van goede ideeën wordt gemaakt, of dat het geld wordt verdeeld over 25 kerken.

Voortrekkersrol

GroeneKerken en Maatschappij van Welstand willen kerken stimuleren om aan te sluiten bij de klimaatdoelen van de Nederlandse overheid: 49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. ,,Kerken hebben een voortrekkersrol als het gaat om duurzaamheid. Zij kunnen een voorbeeld zijn voor de maatschappij en samen met de omgeving werken aan het verkleinen van hun footprint,” vertelt René van de Kieft, directeur van Maatschappij van Welstand. ,,Met het fonds willen we kerken helpen om een volgende stap te zetten op het gebied van duurzaamheid.”

,,Geloof in God als Schepper en de zorg voor Zijn schepping zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en komen bij elkaar in een kerkgemeenschap. Daarom is duurzaamheid voor elke kerk een relevant en essentieel thema’’, legt Hanna van der Horst, projectleider GroeneKerken uit.

Innovatieve ideeën

kerk Hoek

De nieuwgebouwde kerk van Hoek heeft zonnepanelen op het dak, een teken van duurzaamheid.

De twee organisaties gaan op zoek naar vernieuwende en complete ideeën, die als voorbeeld kunnen dienen voor alle kerken in Nederland. De plannen kunnen uiteenlopen van het betrekken van de hele gemeenschap, circulair bouwen, verbetering van bestaande concepten, veranderingen met grote impact, zichtbaar maken van verduurzaming tot het verbreden van draagvlak. . ,,We zijn niet op zoek naar de geijkte, standaard dingen, zoals het aanleggen van een moestuin. Belangrijk is dat de ideeën innovatief zijn en dat er verbinding wordt gelegd met de omgeving’, zegt Van der Horst.

Alle christelijke lokale geloofsgemeenschappen die groene kerk zijn of groene kerk willen worden, kunnen tot 1 november 2021 een innovatief plan inleveren. Klik hier voor meer informatie en om aan te melden.

Een kerk mag zich groen noemen als zij actief aan de slag gaat met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Van een groene kerk wordt verwacht dat zij met haar leden ieder jaar één duurzame stap zet. Dit kunnen stappen zijn op het gebied van inkopen, omgaan met geld, geloof en inspiratie, beleid, energiebesparing, energieopwekking en omgang met natuur.  Een groene kerk geeft hiermee invulling aan de Bijbelse opdracht van goed en recht doen omwille van de naaste en de God die alles schiep. Ruim driehonderd kerken zijn onderdeel van het netwerk van GroeneKerken en zetten zich in voor duurzaamheid in hun kerk en hun eigen leven. GroeneKerken is een initiatief van Kerk in Actie, Tearfund en Maatschappij van Welstand.