Geliefde pastoor Fons van Hees overleden

ZIERIKZEE – In zijn woonplaats Zierikzee is dinsdag 31 januari 2023 pastoor Fons van Hees op 72-jarige leeftijd overleden. Van Hees was al geruime tijd ziek. De H. Pater Damiaanparochie op de Bevelanden en Schouwen-Duiveland en de H. Maria Parochie Walcheren (het samenwerkingsverband Boven de Schelde) verliezen in hem een zeer geliefde pastor, zo maakten het pastoraal team en de parochiebesturen woensdag 1 februari bekend.

Fons van Hees was een vriendelijk en aimabel man, die het belangrijk vond altijd iedereen te groeten. Hij toonde daarmee zijn belangstelling voor mensen en ging graag met hen in gesprek. Zijn priesterschap vervulde hij van harte en hoewel Limburger van geboorte, voelde hij zich thuis in Zeeland. Een bekende uitspraak van Fons van Hees was: ,,Als priester mag je de stolp waaronder wij denken te leven openen, zodat het leven de diepe waarde van de eeuwigheid krijgt.”

Fons van Hees.

Het parochiebestuur en pastoraal team: ,,Als pastor was hij kundig en betrokken, inspirerend gaf hij leiding aan zijn parochiebesturen en pastoraal team. Hij hield van goed verzorgde liturgie en kon aansprekend preken. Met warmte en begrip was hij nabij aan mensen die het – om welke reden dan ook – moeilijk hadden.’’

Zijn parochianen staken hem tijdens zijn ziekte een hart onder de riem door een overstelpend aantal kaartjes en andere blijken van belangstelling te sturen. Enkele weken voor zijn overlijden schreef  Van Hees zijn parochianen een brief om hen te bedanken voor alle medeleven en om hen te bemoedigen. ,,Als Kerk in Nederland maken we moeilijke tijden door. Maar de Heer blijft in ons midden, zelfs tot aan het einde der tijden. Maak je dus niet bezorgd. Doe wat gedaan moet worden. Steun en kreun niet te veel maar zoek waardoor het geloof je zoveel vreugde geeft. Een vreugde die alle onheil en weerbarstigheid de baas is.’’

Werkzaam leven

Fons van Hees.

Alphons Marie Servaas (Fons) van Hees werd op 25 februari 1950 geboren in Maastricht. Zijn Limburgse afkomst koesterde hij zijn hele leven. Hij begon zijn loopbaan als archivaris bij het Rijksarchivaat in zijn geboortestad.

In 1977 voelde hij zich geroepen tot het priesterschap en ging hij theologie studeren aan de Universiteit voor theologie en pastoraat in Heerlen. Na een stage in België volgde in 1986 zijn aanstelling door bisschop mgr Ernst tot pastoraal werker in de toenmalige H. Maria Magdalenaparochie in Goes. Twee jaar later werd Van Hees tot priester gewijd.

In 1992 verhuisde Van Hees naar Roosendaal om pastoor te worden van de OLV Fatimaparochie.  Enkele jaren later werd hij ook pastoor van de Roosendaalse parochies H. Hart van Jezus en H. Joseph.

Van 1996 tot 2002 werkte hij bij het diocesaan in Breda als rector van het diocesaan convict en het centrum voor pastorale opleidingen van het bisdom Breda. Daarnaast was hij vier jaar bisschoppelijk vicaris van bisschop Muskens. Eind 2002 werd Van Hees weer aangesteld als pastoor in Roosendaal van verschillende parochies. Daarmee keerde hij terug naar het parochiepastoraat, waar zijn hart lag.

Limburger in Zeeland

Fons van Hees (links) volgde Paul de Maat op in de H. Maria Parochie.

In 2013 kwam Van Hees weer naar Zeeland toen hij werd benoemd als pastoor van de nieuw gevormde Damiaanparochie. Hij ging wonen in Zierikzee, een plek die hem na aan het hart lag. In 2018 werd Van Hees ook pastoor van de H. Maria Parochie Walcheren. Het was geen makkelijke taak om solo pastoor te zijn in twee parochies die samen ongeveer een vijfde van het oppervlak van het gehele bisdom beslaan. Dat geschiedenis nog altijd een warm plekje bij hem had, bleek toen hij de kerkgeschiedenis van Schouwen-Duiveland ging bestuderen.

Twee jaar geleden werd Van Hees tijdelijk ontheven van zijn pastoorstaken om te kunnen herstellen van een ernstige ziekte. Afgelopen mei pakte hij zijn taken weer op, maar in het najaar kwamen zijn gezondheidsklachten terug. In december 2022 bleek dat hij zo ziek was, dat hij moest worden opgenomen in het hospice in Zierikzee, waar hij op 31 januari overleed. Fons van Hees’ laatste openbare optreden was eind april 2022 bij de sluiting van de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen.

Wakes en uitvaart

Op dinsdag 7 februari is er vanaf 18.30 uur in de HH Petrus en Pauluskerk in Middelburg gelegenheid om afscheid te nemen van pastoor Fons van Hees. Aansluitend volgt om 19.30 uur in deze kerk de avondwake, met na afloop gelegenheid tot condoleren. In de H Maria Magdalenakerk in Goes wordt van 21.30 uur tot de volgende ochtend 11.00 uur een Nachtwake gehouden.

De uitvaart van Fons van Hees is woensdag 8 februari om 12.00 uur in de parochiekerk van de H. Maria Magdalena in Goes. Ook hier is na afloop gelegenheid tot condoleren. Aansluitend volgt de crematie in stilte. De viering is te volgen via Kerkdienstgemist.nl