Kerken Zak in federatie Rond de Zwake

Johanneskerk ‘s Heer Abtskerke

’s HEER ABTSKERKE –  Woensdagavond 27 september vond in de Johanneskerk te ‘s Heer Abtskerke een feestelijke bijeenkomst plaats. Kerkenraadsleden van vijf gemeenten binnen de Protestantse Kerk Nederland waren bijeen om hun groeiende samenwerking te beklinken met het ondertekenen van een federatieovereenkomst. Met ingang van 1 januari 2018 gaan zij intensief samenwerken binnen de gefedereerde Protestantse gemeente ‘Rond de Zwake’.

Interieur kerk Oudelande

De Hervormde gemeente te Oudelande en de Protestantse gemeenten te ‘s Heer Abtskerke, Driewegen-Ellewoutsdijk-Ovezande, Hoedekenskerke en Nisse zijn kleine maar hechte kerkgemeenschappen die zich inzetten om op de dorpen in de Zak van Zuid Beveland vitaal aanwezig te blijven. Door het samenbrengen van bestuurskracht en samenwerking op verschillende terreinen gebieden hopen zij daarin ook in de toekomst beter toe in staat te zijn.

Interieur kerk Hoedekenskerke

De Zwake is in de Zak van Zuid Beveland nu vooral nog bekend van de Zwaakse Weel. De Zwake was oorspronkelijk een binnenzee ontstaan na stormvloeden in de 11e en 12e eeuw. Aanvankelijk waren er twee stroomgaten met wat nu de Westerschelde heet. Het ene lag tussen Oudelande en Borssele en het andere tussen Oudelande en Baarland. In later eeuwen volgde inpoldering waardoor de binnenzee steeds kleiner werd tot de Zwaakse Weel restte. In de ingepolderde gebieden ontstonden dorpen die nu deel uitmaken van de nieuw gevormde federatie.

Interieur Mariakerk Nisse

De ontwikkeling van de samenwerking die heeft geleid tot de vorming van de federatie maakt deel uit van een breder initiatief ‘Geloven in de Zak’. Hierin participeren ook de Protestantse gemeenten ‘s Heer Arendskerke, Borssele, Lewedorp (gedrieën inmiddels federatie De Samenwerking) en Nieuwdorp die eveneens werken aan een gezamenlijke federatie. Aan Geloven in de Zal wordt op activiteitenniveau ook deelgenomen door de Protestantse gemeente te Heinkenszand en de Rooms Katholieke parochiekernen in de Zak.

Ingangspartij kerk Driewegen

Naast ca. 25 kerkenraadsleden en vele andere vrijwilligers zijn in de vijf gemeenten van ‘Rond de Zwake’ twee predikanten, ds. Egbert Rietveld en ds. Arie van der Maas actief, samen met kerkelijk werker Mathilde Meulensteen.

Op zondag 14 januari 2018 zal de start van de federatie uitgebreider gevierd worden in een gezamenlijke kerkdienst in de Dorpskerk van Driewegen.