Goes bekijkt mogelijkheden openluchtvieringen

GOES – Burgemeester Mulder van Goes wil in goed overleg met politie en handhaving bekijken hoe er kan worden meegewerkt aan openluchtvieringen, een idee van een aantal geloofsgemeenschappen. Hemelvaartsdag en Pinksteren lenen zich daar uitstekend voor en nu het weer beter wordt, kan buiten vieren een optie zijn voor degenen die nog niet ‘binnen’ durven te vieren. Als vierplaatsen wordt gedacht aan grote buitentuinen van betrokken gelovigen en openbare groenplaatsen of parken zoals bij de Hollandse Hoeve.

De vertgenwoordigers van de Goese geloofsgemeenschappen tijdens het overleg.

De versoepelingen met betrekking tot het aantal kerkbezoekers op zondag worden in Goes voor het grootste deel goed nagevolgd. De meeste geloofsgemeenschappen hanteren de maatregelen naar behoren, waarbij de routekaart van het CIO een hulp blijkt. Doordeweekse bijeenkomsten zijn kleinschalig van opzet, zo bleek donderdag 29 april 2021 tijdens de zeswekeljkse online ontmoeting tussen de vijftien vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen en de burgemeester van Goes, mevrouw Margo Mulder.

Het lijkt er op dat de vaccinaties de versoepelingen mogelijk maken aldus de burgemeester. De ziekenhuizen in de regio zijn echter nog overvol. Van doelbewuste vernielingen aan de kerkgebouwen van behoudende protestante gemeenschappen is in de regio Goes geen sprake. De eerder uitgesproken vrees hiervoor vanwege nieuws over gemeenschappen in Urk en Krimpen blijkt ongegrond.

Ramadan

Mevrouw Mulder vertelde dat er goed overleg is met de islamitische gemeenschap. Dat is van belang nu veel islamitische gelovigen de heilige ramadan thuis vieren. Aandachtspunt hierbij is de afsluiting van de vastenmaand, omdat een bescheiden opzet van het Suikerfeest halverwege de maand mei velen zwaar zal vallen. Immers, bij het Suikerfeest horen uitgebreide maaltijden met veel bezoek.

De Eritrese geloofsgemeenschap, die gebruik maakt van de Goese parochiekerk, maakte tijdens het overleg duidelijk moeite te hebben met de maatregelen. Bepaalde rituelen in de Eritrese vieringen gaan tegen de opgelegde hygiëne- en afstandsmaatregelen in. De Goese gastparochie, die inmiddels zelf ervaring heeft met aanpassen van rituelen, begeleidt de Eritrese gemeenschap hierin. Ook de GGD kan hierbij een rol spelen, zo werd duidelijk.

Eenzaamheid

Tijdens het overleg werd opnieuw het signaal gegeven dat veel gelovigen last hebben van eenzaamheid en of depressie. Daarbij werd opgemerkt dat veel ouderen niet of nauwelijks vaardig met het internet zijn en dus ook de online vieringen moeten missen.

Desgevraagd benadrukte de burgemeester – mocht de bevoegdheid tot ingrijpen wettelijk worden vastgelegd zoals de Raad van State adviseert – eerst in overleg te willen treden aleer een kerk of moskee wordt gesloten. Zij wil eerst het gesprek aangaan met de betrokken geloofsgemeenschap als er sprake is van een ernstige situatie/besmettingshaard om vervolgens de juiste maatregelen te treffen.

Om elkaar te bemoedigen en te inspireren wordt voorgesteld om – voorafgaand aan het volgende zeswekelijkse overleg- de plannen voor de eigen startzondag met elkaar te delen.