Gratis geld

Heeft uw gemeente geld nodig voor een toekomstgericht plan? Vraag subsidie aan bij de Solidariteitskas. Alle kerken dragen bij aan deze Solidariteitskas. In de praktijk wordt echter weinig gebruik gemaakt van de subsidiemogelijkheden die de kas biedt. Beleidsmedewerker Aarnout Huijssoon deelt ideeën.

1. Deskundige hulp

Kerken met een teruglopend aantal gemeenteleden kunnen een vernieuwingsslag maken door missionaire activiteiten te ontwikkelen. Daarvoor is een gedegen revitaliseringsplan nodig, waarin staat welke stappen gezet moeten worden en welke mogelijkheden er zijn. Vaak ontbreekt het echter aan menskracht om zoiets goed op papier te zetten. De Solidariteitskas subsidieert de externe deskundige die kan meedenken en een werkbaar plan opstellen. Voor een deskundige kunt u terecht bij de Dienstenorganisatie.

2. Creatieve kerkelijke projecten

De Commissie Steunverlening die de Solidariteitskas ‘beheert’, wil graag subsidie verlenen aan creatieve kerkelijke projecten die een verbinding leggen tussen kerk en omgeving. De kerkelijke gemeente houdt daarmee de eigen leden betrokken én bereikt nieuwe doelgroepen in de buurt of in het dorp, zoals jongeren, (eenzame) ouderen en migranten. Initiatieven waarmee de kerk zich maatschappelijk profileert, hebben een grote kans op subsidie.
Bijvoorbeeld: Pionieren in de Vinex

3. Samenwerking tussen gemeenten

Zelfstandige kerken in steden en dorpen kunnen waar mogelijk met elkaar samenwerken en nieuwe wegen inslaan. Bijvoorbeeld door gezamenlijke diensten te houden, elkaar te ondersteunen bij kerkelijke taken en gezamenlijk maatschappelijk verbindende projecten op te zetten. Ook hierbij kan de hulp van een onafhankelijke professional, die de kar trekt en contact legt met maatschappelijke partijen, handig zijn.

4. Fusie of verkoop kerkgebouw

Als de bestaande kerkelijke situatie vraagt om een drastische koerswijziging, zoals een fusering of het afstoten van een kerkgebouw, kan een subsidie voor de professionele begeleiding van dat proces worden aangevraagd. Een externe deskundige kan meedenken en het transitieproces begeleiden. Als de eigen financiële middelen beperkt zijn, is er tot maximaal vijf jaar subsidiegeld beschikbaar.

5. Gewoonweg gebrek aan geld

Een gemeente die financiële hulp nodig heeft voor bijvoorbeeld de betaling van een predikant of een noodzakelijke renovatie aan het kerkgebouw, kan daarvoor van oudsher een beroep doen op de Solidariteitskas. Bij de beoordeling van de aanvraag kijkt de Commissie Steunverlening tegenwoordig ook naar de toekomstbestendigheid van de kerkelijke gemeente. Daarbij wordt ook gevraagd naar een aanvullend plan met maatschappelijke initiatieven die de levensvatbaarheid vergroten.
Bijvoorbeeld: De hervormde gemeente Zegveld heeft een subsidieaanvraag gedaan voor de restauratie van het kerkgebouw. Er was een groot bedrag nodig. Om dit te bereiken, heeft de gemeente een externe begeleider in de arm genomen die de gemeente heeft geholpen bij onder andere de manier van fondsenwerven. Door de hele gemeenschap in Zegveld aan te spreken en hun actieve manier van geldwerven is er al ontzettend veel geld opgehaald.

Zie voor meer informatie: www.protestantsekerk.nl/subsidie