Gratis griepprik voor mantelzorgers

GOES – GGD Zeeland stelt, in samenwerking met Veiligheidsregio Zeeland en een groot aantal Zeeuwse zorginstellingen, vanaf maandag 16 november 2020 voor het eerst op grote schaal de griepprik gratis beschikbaar voor mantelzorgers tot zestig jaar die geen reguliere oproep van de huisarts krijgen. 

Mantelzorgers zijn onmisbaar voor degene voor wie ze zorgen en de griep komt altijd slecht uit. Ook als ze zelf normaal gesproken weinig last hebben van de griep, kunnen mantelzorgers het virus ongewild overdragen aan degene waarvoor ze zorgen. 

De GGD richt de oproep ook tot de kerken, want in veel geloofsgemeenschappen zijn mantelzorgers actief.

Wanneer kom je als mantelzorger in aanmerking voor een gratis griepprik?
Onder mantelzorg verstaat de GGD minimaal 8 uur per week structurele zorg voor een naaste voor een periode langer dan drie maanden. Mocht dit voor jou van toepassing zijn dan kom je in aanmerking voor een gratis griepprik.

Mantelzorgers die geen oproep van de huisarts ontvangen (omdat zij jonger zijn dan zestig jaar én niet tot een risicogroep behoren) kunnen via GGD Zeeland (www.ggdzeeland.nl/griepprik) dus gratis de griepprik krijgen.

Neem voor meer informatie contact op met de GGD door te bellen naar 0113-249444 of te mailen naar communicatie@ggdzeeland.nl

Om deze campagne onder de aandacht te brengen vraagt de GGD uw hulp én de hulp van apothekers, zorginstellingen, gemeenten, geloofsgemeenschappen en de verpleeg- en verzorgingstehuizen. Zo zijn er op aanvraag beschikbaar tekst om te verspreiden via sociale media, een informatieve presentatie, en er posters en flyers om op te hangen en neer te leggen in uw kerk. U kunt het postadres doorgeven aan mevrouw Ilonka Besson, via e-mail: ilonka.besson@ggdzeeland.nl of telefonisch via 06 121 832 56.

,,Om de worsteling met zowel het coronavirus als het griepvirus te boven te komen, is samenwerking tussen alle betrokken organisaties meer dan ooit nodig. In Zeeland kunnen we dat. Bedankt voor uw hulp!”, aldus de oproep van de GGD.