Gratis vakantie voor eenzame ouderen

UTRECHT – Ook dit jaar houdt RCN Vakantieparken in samenwerking met het Vakantiebureau, partner van Kerk in Actie, een vakantiemidweek voor ouderen die al lange tijd niet met vakantie zijn geweest en waarbij de eenzaamheid even vergeten kan worden. Vanaf vandaag (31 mei 2021) start de inschrijving!

Van maandag 6 december tot en met vrijdag 10 december 2021 kunnen ouderen met vakantie op RCN Vakantiepark de Jagerstee in Epe, RCN Vakantiepark de Flaasbloem in Chaam en RCN Vakantiepark de Potten in Offingawier.

Er even tussenuit

De midweek is bedoeld voor mobiele ouderen die de afgelopen jaren niet meer op vakantie zijn geweest, die in het dagelijks leven weinig aanspraak en/of weinig financiële middelen hebben en het daarom zo verdienen er eens lekker tussenuit te gaan! Omdat de bungalows niet zijn aangepast is het van belang dat de vakantiegasten goed ter been zijn.

Deelnemers kunnen kosteloos genieten van een heerlijke midweek inclusief ontbijt, lunch, diner en diverse leuke activiteiten. Men kan zich aanmelden met een groepje van minimaal 4 senioren en één begeleider óf individueel. Deelnemers verblijven in een of meerdere kleinere bungalows/mobile homes. Bij het plaatsen van een groep in meerdere kleinere accommodaties staan deze vlak bij elkaar.

Eigen begeleider

Bij het samenstellen van een groep kunt u denken aan ouderen die weinig sociale contacten hebben. Het is de bedoeling dat elke groep een eigen begeleider meeneemt. Meldt u een individuele deelnemer aan, dan is dat zonder begeleider. Het is dus belangrijk dat deze mensen zelfstandig deel kunnen nemen. Individuele deelnemers verblijven gezamenlijk in een bungalow en delen de kamer met een andere deelnemer. Voor de individuele deelnemers is een vrijwilliger aanwezig die hun eerste aanspreekpunt is. Voor ondersteuning bij het programma zijn medewerkers van RCN Vakantieparken en vrijwilligers van het Vakantiebureau aanwezig. Er wordt geen zorg verleend in de midweek.

Wie kan mee?

Kent u mensen in uw gemeente voor wie een dergelijke vakantie geschikt zou zijn? U kunt als diaconie mensen aanmelden. We willen u vragen alleen kandidaten aan te melden die ook echt op vakantie willen. Het zou jammer zijn als mensen uiteindelijk geen gebruik willen maken van de vakantie. Bij plaatsing is de plek niet overdraagbaar naar anderen. Uiteraard realiseren we ons dat er onvoorziene redenen zijn waardoor iemand zich toch moet afmelden.

Hoe meldt u senioren aan?

Aanmelden van groepen kan met behulp van het aanmeldingsformulier voor groepen (klik hier). Individueel aanmelden kan via het aanmeldingsformulier voor individuele deelnemers (klik hier). Aanmelden kan tot en met 1 oktober 2021. De aanmeldingen die voldoen aan de voorwaarden (genoemd op het aanmeldingsformulier) worden n.a.v. de motivatie en op volgorde van binnenkomst geselecteerd. Groepen krijgen voorrang bij de plaatsing. U kunt het ingevulde aanmeldingsformulier (liefst per mail) opsturen naar het Vakantiebureau, info@hetvakantiebureau.nl, Postbus 264, 3940 AG Doorn, telefoonnummer (0343) 74 58 90.

Coronamaatregelen

Tijdens de midweek en bij besluitvorming omtrent het doorgaan van de midweek nemen we de landelijke richtlijnen in acht. Mochten er tegen die tijd wijzigingen of aanvullende maatregelen nodig zijn, dan worden betrokkenen hierover geïnformeerd.

Meer informatie

Het voorlopige programma en een mooi filmpje van een eerder jaar is te bekijken via rcn.nl/ouderenmidweek. Omdat we graag weer andere ouderen blij maken met deze midweek, kunnen deelnemers van de afgelopen jaren zich niet opnieuw aanmelden.