GVC vangt asielzoekers op na brand in Middelburg

MIDDELBURG – Verschillende hulpdiensten hebben zaterdagochtend 17 december 2022 samengewerkt om de bewoners van het asielzoekerscentrum (AZC) in Middelburg op te vangen. De 280 bewoners moesten worden geëvacueerd wegens een grote uitslaande brand in het gebouw aan de Laurens Stommesweg. De vluchtelingen waren in alle haast naar buiten gegaan en velen waren slechts half gekleed.

Voor de crisisopvang in de nabijgelegen sporthal De Sprong was een opvangteam samengesteld, bestaande uit twee leden van de GVC (Geestelijke Verzorging bij Calamiteiten), Stichting Slachtofferhulp en het Rode Kruis. Onder de getroffen bewoners heerste veel onrust, ook door het gerucht dat er sprake was van opzettelijke brandstichting.

Het opvangteam probeerde hen te kalmeren en ging na of er aanleiding was voor acute psychosociale noodhulp. Medewerkers Psychosociale Opvang (MPO) voerden verschillende gesprekken in het Engels, maar de hulp van Arabisch sprekende tolken bleek hierbij onontbeerlijk te zijn. Er kwamen verhalen los over geweld, vluchtroutes en verwante problemen en het was duidelijk dat de families in het thuisland worden gemist.

De GVC heeft het belang van een ruimte voor het Islamitisch gebed direct aangegeven. Daarbij is een aparte ruimte voor de vrouwen noodzakelijk.

’s Middags keerde de rust enigszins terug onder de getroffen bewoners, voor enkelen was acute hulp noodzakelijk. Tot ieders teleurstelling kwam rond twee uur ’s middags het nieuws dat het AZC voorlopig niet toegankelijk is door de brandschade.

Na de maaltijd, en op het moment dat het Rode Kruis begon met ‘opmaken van nachtverblijf’ werd er afgeschaald, omdat de noodsituatie voor het moment ‘onder controle’ was. Het opvangteam kon toen naar huis.

Omdat de brand op de bovenste etage van het AZC woedde, had het bluswerk ook gevolgen voor de etages eronder. Daardoor bestaat er onzekerheid over het toekomstige gebruik van het gebouw. Bij de brand raakten acht mensen lichtgewond, vooral vanwege rookinhalatie.