Hart & Ziel werkt positief

door Margreeth Ernens

KLOETINGE – De weerslag die de pioniersplek Hart & Ziel uit Kloetinge heeft op de kerk en het dorp is erg positief, men is er enthousiast over, er gebéurt iets en dat wordt gezien. Met diverse activiteiten – gericht op zingeving, vieren en doen – worden randkerkelijken en jongeren (breed gezegd: de leeftijd van 35 tot 65 jaar) bereikt. Die activiteiten in en om de Geerteskerk in Kloetinge lopen uiteen van acties voor de Voedselbank en diverse workshops tot meditatieve wandelingen.

Actie voor de Voedselbank 2022.

Hart & Ziel wil een open plaats zijn waarin iedereen zich thuis voelt om samen te zoeken naar wat hen bezig houdt, samen het leven te vieren en waar nodig de handen uit de mouwen te steken. Ds Janneke Herweijer (62), sinds september 2020 predikant van de Protestantse Gemeente Kloetinge, is enthousiast lid van Hart & Ziel. ,,Ik had eigenlijk nooit gedacht zo bezig te zijn met een pioniersplek. Ik heb enkele jaren in de zorg gewerkt als geestelijk verzorger, waarbij je ook veel bezig bent met randkerkelijken en mensen die helemaal niet meer naar de kerk gaan. Maar in de tijd dat ik predikant werd zat de kerk nog redelijk vol en dat is nu wel anders helaas. Ik vind het plezierig om hiermee bezig te zijn, activiteiten in en om de kerk helpen, het geeft een nieuw elan.’’

Kaarsjes in de Geerteskerk van Kloetinge.

De predikant is voor een dagdeel  van haar werktijd vrijgesteld om zich voor Hart & Ziel in te zetten. ,,Dat was nieuw voor mij, maar het bevalt wel. Ik heb bij Kerk naar Buiten van de landelijke Protestantse kerk modules voor pionieren gevolgd. Je leert daar andere visies kennen, je kunt het dan beter plaatsen.’’ Ze ging ook naar de pioniersplekkendag van de landelijke kerk en vindt het hoopgevend dat daar ook veel jongeren aanwezig waren.

,,Pionieren is gericht op mensen zonder kerkelijke binding. Hart & Ziel werd eind 2020 opgestart. Je ziet nu, na twee jaar pionieren, dat ook mensen uit andere gemeenten aanschuiven bij de activiteiten. Mensen uit het dorp zelf, uit Goes en uit omringende dorpen’’, vertelt Janneke.

Tweesporenbeleid

Hart & Ziel werd opgezet door leden van de Geerteskerk, maar het staat wel los van de kerkelijke gemeente. ,,We voeren een tweesporenbeleid. We willen de jongere generatie bereiken, maar ook de kerkgangers behouden. Veel kerkleden wilden indertijd vasthouden aan de tradities en liturgie zoals ze die kenden en dat respecteren we. Onze tweede brandpunt is dus activiteiten opzetten voor mensen die het graag anders zien. In Hart & Ziel hebben we onder meer al bestaande activiteiten ondergebracht als de Taizé-vieringen (twee keer per jaar). Verder zijn er de creatieve workshop Mozaïeken, waarin we meditatieve afbeeldingen maken, en de jaarlijkse acties voor de Voedselbank. Daarvoor wordt samengewerkt met de diaconie.’’

Een meditatieve wandeling voert de deelnemers door de omgeving van Kloetinge.

Twee keer per jaar wordt een meditatieve Emmaüswandeling in de omgeving van Kloetinge gemaakt, waarbij de deelnemers vragen en opdrachten meekrijgen. ,,Dat initiatief kwam deels voort uit de coronatijd, toen niets mocht. Er mocht ook niet in een groep worden gewandeld, dus gingen we twee aan twee. Daar is goede belangstelling voor, vooral van vrouwen, zo’n 20 à 25 deelnemers per keer. En mensen komen terug. Ook uit de vragenlijst komen leuke dingen naar voren. Er worden opmerkingen gemaakt over het thema, of men zag bekenden met wie het contact weer kon worden aangehaald. In elk geval is men serieus met het thema bezig. Dat thema is iedere wandeling weer anders.’’

Kookworkshop

De maaltijd gebruiken in de Geerteskerk na de kookworkshop.

De maandelijkse kookworkshop, opgezet door een gemeentelid samen met een niet-gemeentelid, is van een geheel andere orde. Door vijftien mensen wordt een driegangenmenu in de kerk geserveerd, er wordt geopend door iemand van Hart & Ziel, waarna gezamenlijk wordt gegeten. ,,Dorpelingen en kerkleden ontmoeten elkaar, dat werkt verbindend.’’

Ook de workshop Rouw en Verlies liep goed, vertelt Janneke. Er waren deelnemers uit het dorp, uit de gemeente en uit Goes, een gemêleerd gezelschap dus. Verder zorgt Hart & Ziel ervoor dat er regelmatig tentoonstellingen zijn. ,,In het eerste jaar was er een tentoonstelling van drie kunstenaars over het Hooglied. Komend jaar exposeert Annemarie van der Wild glasiconen van Bijbelse figuren.’’

In het spiritueel café van Hart & Ziel gingen bezoekers aan de hand van een filmfragment in gesprek met elkaar over wat er werkelijk toe doet en wat zin geeft aan het leven. De laatste zondag van het kerkelijk jaar was de Geerteskerk open voor iedereen die een herdenkingsmoment nodig had, met muziek, gedichten en gelegenheid om een kaarsje aan te steken.

Toekomst

Een kaarsje branden tijdens het Herdenkingsmoment.

Voor de toekomst van Hart & Ziel bestaat wel een plan, maar de invulling is afhankelijk van ideeën van de werkgroep. Een aantal onderdelen is vast, maar heeft een variabele frequentie. De Geerteskerkgemeente steunt de pioniersplek, maar niet alle gemeenteleden zijn om. ,,Dat is één van onze speerpunten, hoe kunnen we dat verbeteren. Er is indertijd voor drie jaar steun toegezegd, en dat kunnen we wat oprekken doordat corona tussenbeide kwam, dus voorlopig kunnen we vooruit. Het is nog niet duidelijk of we ooit zelfstandig kunnen werken. Het komende jaar wordt dan ook cruciaal, we moeten zoeken naar geldmiddelen voor de lange termijn, zodat we minder afhankelijk van de kerk worden. Maar de pioniersplek is wel een succes.’’

Zie voor meer informatie: www.hartenzielkloetinge.nl/hart-ziel