Heeft u nog boeken over?

GOES – De Protestantse Gemeente Goes houdt deze zomer een boekenmarkt ten bate van het ZWO-project Delta voor Colombia. Daartoe worden binnenkort overal op de Bevelanden boeken ingezameld. Van 6 juli tot en met 31 augustus is de boekenmarkt op elke dinsdag- en zaterdagmiddag open in de Grote Kerk van Goes. Als er voldoende vrijwilligers zijn, is de boekenmarkt ook open op donderdagmiddag.

Het is de bedoeling dat er van 20 mei tot en met 22 juni per Bevelandse gemeente boeken worden ingezameld. De ZWO-commissie van de classis Delta vraagt de plaatselijke diaconieën, zendings- en ZWO-commissie dan ook om ruchtbaarheid te geven aan de boekeninzameling en een vrijwilliger aan te stellen die de inzameling coördineert en contact onderhoudt met de boekenmarktcommissie in Goes.

Voor meer informatie en het afspreken van een datum om de boeken op te halen: Joop Bouterse van de Boekenmarktcommissie: Jobo1312@gmail.com