Heilig oliesel (chrisma-olie)

Geur van Heiligheid

Ieder jaar koopt het bisdom bij een Bredase apotheek tien liter zuivere olijfolie, waar de apotheker anders zalf van gemaakt zou hebben. Verder wordt er bij een speciale winkel 200 ml kostbare plantaardige reukstof aangeschaft, bestaande uit rozemarijn, cipres en geranium. Een deel van deze olijfolie en de reukstof vormen samen de bestanddelen voor de heilige olie die chrisma heet. De rest van de olijfolie wordt gebruikt voor het aanmaken van de ziekenolie en de olie van de geloofsleerlingen.

In de Goede Week zegent en wijdt de Bisschop de drie oliën. Voor het aanmaken van chrisma vermengt de Bisschop het geurende plantenextract met de olijfolie. Vervolgens wijdt hij de olie door er over te ademen en het wijdingsgebed uit te spreken.

Het chrisma is vernoemd naar Christus, de Messias, de Gezalfde Gods. Iedereen die met deze geurige olie wordt gezalfd, wordt vervuld met de kracht van de Geest. Zoals in het wijdingsgebed aan God wordt gevraagd:“Laat dit chrisma een krachtig teken zijn van heil en leven voor allen die door de doop gereinigd worden en tot nieuw leven komen. Verdrijf door de zalving met deze geurige olie al wat ruikt naar dood en bederf en laat de gedoopten, als een tempel van uw Geest, vervuld worden van de geur van een eerzaam leven”.

Olie kan huid en spieren zacht en soepel maken. Olie is in staat door te dringen in de hardste steen.

Uiteindelijk gaat het om de verwerving van onsterfelijkheid door een innerlijke zalving. Zoals het geurige chrisma via de huid doordringt in het lichaam, zo doordringt de Geest van Christus het leven van de gedoopten. En zo worden alle gedoopten door de zalving geschikt gemaakt om de kennis van Christus’ naamals een heerlijk aroma te verspreiden (vgl. 2 Kor. 2, 14-16).

Vicaris-generaal mgr. H. Lommers, mede namens vicaris P. Verbeek en vicaris W. Wiertz
Uit: Nieuwsbrief nr. 3 van het vicariaat Middelburg