Het Kruispunt gaat van in-wording over in gevormd

SEROOSKERKE (W) – Met ingang van 1 oktober 2020 is de Hervormde gemeente ‘Het Kruispunt’ Noord-Walcheren in Serooskerke gevormd als gemeente van bijzondere aard. Dat heeft het breed moderamen van de classis Delta vrijdag 18 september besloten.

Aan de vorming is een periode van anderhalf jaar voorafgegaan, waarin de gemeente-in-wording diensten belegde en het initiatief zich kon ontwikkelen onder leiding van een commissie, die onder verantwoordelijkheid van de classis Delta viel. Tijdens deze periode werd steeds het overleg gezocht met omliggende gemeenten, in het bijzonder met de Protestantse gemeente in Serooskerke.

De grondslag van de gemeente sluit aan bij het ‘gereformeerd belijden’. Het initiatief houdt verband met de sterke groei van de Gereformeerde Bondsgemeenten van Arnemuiden en Middelburg. Tijdens bijeenkomsten van de Initiatiefgroep Noord-Walcheren bleek er duidelijk behoefte te bestaan aan de komst van een Gereformeerde Bondsgemeente in dit deel van Zeeland.

Petruskerk

Sinds de eerste kerkdienst van de gemeente in april 2019 is er sprake van een geleidelijke maar gestage groei. De gemeente heeft inmiddels wekelijks kerkdiensten in de Petruskerk. Tijdens de diensten wordt er ritmisch gezongen uit de Psalmberijming van 1773 en de bundel Weerklank en wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling.

Verder zijn er doordeweeks verschillende andere activiteiten, zoals meerdere Bijbelstudiekringen. Kerkenraad en colleges worden ingevuld op kerkordelijk correcte wijze.

,,De gemeente is God dankbaar dat het proces van gemeentevorming zo voorspoedig is verlopen en heeft veel waardering voor de constructieve manier waarop het breed moderamen van de classis Delta en de classispredikant dit proces gestuurd en begeleid hebben. De gemeente wil nu en in de toekomst een plek zijn waar mensen zich welkom voelen, zodat er ruimte ontstaat om zich open te stellen voor de woorden van God en er sprake is van een persoonlijk geloof en groei in het geloof’’, aldus het persbericht dat maandag 21 september werd verspreid.

Klik hier voor website en klik hier voor kerkdiensten.