Het was een voorrecht om in Zoutelande te mogen dienen

ZOUTELANDE – ,,Ik heb het als een groot voorrecht ervaren om in Zoutelande, in en rond de Catharinakerk (in 2021: 750 jaar jong!), mijn predikantschap te mogen voltooien: een heerlijk dorp, op een prachtige plek in Zeeland, met op vrijwel elke zondag (het hele jaar door!) gasten, uit alle delen van het land, ook uit het buitenland. In mijn beleving: een bijna ideale kerkelijke plek om ‘kerk van en voor het dorp’ (en daarmee ook voor en met de gasten) te zijn, met een in 2011 fraai gerestaureerd kerkgebouw dat, dankzij de renovatie van het interieur, tal van mogelijkheden biedt voor kerkelijke én niet-kerkelijke activiteiten’’, zegt ds G.J. Ruitenburg uit Zoutelande.

Het is zijn laatste standplaats, want per 1 juli 2020 gaat hij met emeritaat, nadat hij de protestantse gemeente Zoutelande heeft gediend sinds september 2009.

Loopbaan

Ds G.J. Ruitenburg

Gerrit Jacobus Ruitenburg werd op 12 december 1954 geboren in Zwammerdam. Na het Christelijk Lyceum in Gouda studeerde hij theologie aan de Rijksuniversiteit in Utrecht. Zijn vicariaatsperiode deed hij in de hervormde gemeente Maarsen onder leiding van drs B. Oosterom. Na zijn kerkelijk examen in de winter van 1981 verbond hij zich in mei 1981 als predikant aan de hervormde gemeente Rhoon. Daarna diende hij vervolgens de hervormde gemeente Noordwijk aan Zee (maart 1986), de hervormde gemeente De Meern (september 1995) en sinds september 2009 de protestantse gemeente Zoutelande.

Gedurende zijn predikantschap was hij enkele jaren preses van de Ring Lisse, lid van de classicale commissie kerkordelijke aangelegenheden van de voormalige classis Leiden, lid van de classicale visitatiecommissie en preses van de voormalige classis Walcheren. Daarnaast was hij in Noordwijk, De Meern en Zoutelande mentor van verschillende beginnende predikanten.

April 2018: Het Breed Moderamen tijdens de laatste vergadering van de classis Walcheren. Midden: preses ds Ruitenburg.

Corona

Oorspronkelijk zou de afscheidsdienst van ds Ruitenburg op 7 juni 2020 zijn, maar door de beperkende coronamaatregelen kon deze dienst geen doorgang vinden. De kerkenraad van de protestantse gemeente Zoutelande neemt in verband met de coronamaatregelen steeds op vrijdagavond een (enigszins) verkorte kerkelijke viering op in de Catharinakerk en plaatst deze op zondagmorgen op YouTube.

De gemeente onderhoudt het contact met de leden via een wekelijkse Rondzendbrief, die in de voorbije maanden in het leven werd geroepen om toch verbonden met elkaar te blijven. Alle leden ontvangen deze brief per e-mail of in de gewone brievenbus. Wie behoefte heeft om even in de kerk te zijn, even de stilte te zoeken, wellicht een kaarsje aan te steken of iets van zich af te schrijven kon in de Catharinakerk terecht op zondagmorgen van 9.30 – 11 uur. Vanaf 10.10 uur is daar ook de eerder opgenomen viering via enkele beeldschermen te volgen.

Bezinning

,,Het was een inspannende afsluitende periode, die ik niet had willen missen. De ‘uitbraak’ van het virus dwingt je als kerk je te bezinnen op hoe je in zo’n periode kerk bent voor het hele dorp (!) en hoe je als leden met elkaar in contact blijft. Dit betekende onder andere dat de eerste Rondzendbrief in heel Zoutelande huis-aan- huis werd bezorgd, met daarin ook informatie van algemeen belang zoals contactgegevens ‘Welzijn Veere’ en dergelijke’’, zegt ds Ruitenburg over de afgelopen ‘coronamaanden’.

Hoewel het van een afscheidsdienst waarschijnlijk niet meer zal komen, ligt er wellicht nog wel een afscheidsfeestje in het verschiet. ,,Er valt mijns inziens genoeg te vieren. Er wordt dus over nagedacht.’’ Er is ook niet direct haast bij want Ruitenburg – gehuwd, vader van drie zoons en opa van vier kleinzoons – blijft vooralsnog in Zoutelande wonen.