Het was heerlijk werken in Zaamslag

Ds Gerard de Lang. foto Annelies de Ridder

ZAAMSLAG – ,,Het was heerlijk ontspannen werken in Zaamslag, die afgelopen tien jaar vormen een mooie afronding van mijn 37-jarige diensttijd als predikant in de Hervormde, later Protestantse Kerk. Zaamslag is een mooie, bloeiende gemeente met alle leeftijden.’’ Ds Gerard de Lang, sinds 2010 als predikant verbonden aan de Protestantse gemeente Zaamslag, neemt zondag 10 januari 2021 afscheid van zijn gemeente, want hij gaat met emeritaat.

De afgelopen coronaperiode verliep voor hem net als voor veel collega’s. ,,In het begin (maart) was het eigenlijk wel even fijn, zo lekker rustig. We waren toen op zoek naar een huis en konden allerlei afspraken realiseren. Maar na een paar weken sloeg dat om en besefte ik ineens: ik ben mijn gemeente kwijt. En zij mij misschien ook. Even dacht ik: eigenlijk ben ik nu al met emeritaat gegaan…’’

Betrokken

Toch ging hij iedere week in de (digitale) diensten voor en kwamen er reacties los waaruit bleek dat men nog steeds betrokken was bij de gemeente. Vanaf juni kon hij het bezoekwerk weer voluit oppakken. ,,Dat was echt heel fijn. Ook dat we weer met mensen mochten samenkomen.’’

De predikant vertelt dat het streamen van de diensten pionierswerk was in het begin. ,,Alles gebeurde eerst nog een beetje primitief via een mobieltje. Alle lof voor een 14-jarige jongen, die dat, met hulp van zijn vader, maandenlang elke zondag verzorgde. Dat was buitengewoon! Inmiddels is er een camera geïnstalleerd en kunnen we kwalitatief streamen via Kerkdienstgemist. Die 14-jarige kanjer bedient nu bij toerbeurt ook de beamer.’’

Bezoeken

Als dominee vond hij het heel vervelend dat hij geen ziekenhuisbezoeken mocht afleggen en heel moeilijk in het verzorgingshuis terecht kon. ,,Het was heel fijn dat ik uiteindelijk wel weer bij een aantal bewoners van het verzorgingshuis mocht komen. Maar langs de kamers lopend zie je weer andere bewoners zitten… en daar mag je dan niet binnenlopen. Dat is heel frustrerend. Van sommigen (met name hen die niet tot mijn gemeente horen, maar met wie ik goed contact had) heb ik ook geen afscheid kunnen nemen.’’

Gemis

Ds De Lang ervoer het als een groot gemis dat er de afgelopen maanden geen kringen (catechisatie, Bijbelkring etc) meer konden worden gehouden in zijn gemeente. ,,En ook de collegiale contacten heb ik node gemist.’’

Loopbaan

Gerard de Lang werd op 26 augustus 1954 geboren in Den Haag. Hij bezocht het (Tweede, later het Eerste) Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den Haag, waarna hij theologie in Leiden studeerde.

Zijn eerste gemeente werd Serooskerke (W), waar hij van 1983 tot 1988 stond. Daarna verbond hij zich achtereenvolgens aan Schiedam, Westerhaar-Vriezenveensewijk (2005) en Zaamslag (2010).

Tijdens zijn 37-jarige loopbaan als predikant vervulde Gerard de Lang verschillende functies binnen de kerk. Zo was hij tijdens zijn diensttijd in Serooskerke scriba van de toenmalige classis Middelburg, en tijdens zijn periode in Schiedam preses van de toenmalige classis Schiedam. De laatste jaren was hij synodelid voor de toenmalige classis Zeeuws-Vlaanderen, lid van het Breed Moderamen en lid van de Classicale Vergadering Delta.

Ook zette hij zich met hart en ziel in als docent Theologische Vorming Gemeenteleden, dat deed hij korte tijd vanuit Serooskerke in Goes en later in Rijssen vanuit Westerhaar.

Toekomst

Pas op latere leeftijd kwam de ware liefde in het leven van  Gerard de Lang: in 2009 trouwde hij met Diet Verhagen, die hij nog kende van de lagere school. Zijn vrouw bracht vijf kinderen mee uit haar eerdere huwelijk met een in 2004 overleden predikant. Samen kunnen ze inmiddels genieten van negen kleinkinderen.

Het echtpaar De Lang verhuist binnenkort naar Dordrecht. In verband met de beperkende coronamaatregelen is er geen afscheidsreceptie mogelijk. Daarom ook is de afscheidsdienst op 10 januari besloten, maar live te volgen via kerkdienstgemist.nl.