Hoe pak je een calamiteit aan als de stroom uitvalt?

GOES – Hoe wordt een calamiteit in Zeeland aangepakt? Om dat goed in beeld te krijgen en te oefenen waar de knelpunten zitten, hield de GVC  (Geestelijke Verzorging bij Calamiteiten) dinsdag 11 mei 2021 een training, waarbij de aandacht vooral uitging naar de materiële en organisatorische aspecten van het opvangwerk bij grotere calamiteiten.

Het wanneer en op welke wijze de GVC wordt opgeroepen door de overheid vraagt om een heldere organisatie van de ‘calamiteitenbestrijding’. Zo moet bekend zijn wie er welke verantwoordelijkheid heeft en wie de leiding heeft.

Pas als duidelijk is op welke plek het veilig is en de juiste faciliteiten er zijn, kan de opvang van getroffenen plaatsvinden. De GVC’ers moeten goed weten in welk groter verband zij hun opvangwerk doen.

Leger des Heils

Het Leger des Heils heeft een belangrijke rol in dezen wat faciliteiten aangaat. In samenwerking met het Rode Kruis verzorgt het Leger des Heils onder meer kleding, bedden en dekens. De Veiligheidsregio Zeeland houdt daarom contact met de korpsleiding voor de juiste kledingdepots en contactpersonen.

Tijdens de training nam de Veiligheidsregio Zeeland een recente calamiteit als voorbeeld: de grote bos- en heidebrand in Limburg. Vanwege de grote en aanhoudende rookontwikkeling werd al snel tot evacuatie van de omwonenden besloten. De coronatijd en bijbehorende 1,5 meter regelgeving vereisen echter een aanvullend draaiboek, zoals extra opvanglocaties als sporthallen en buurthuizen ‘vol’ zijn door deze regelgeving.

GVC’ers zijn bekend met het grote netwerk van kerkgebouwen, gebouwen die dan kunnen dienen als in opvanglocaties. De vraag is echter wie je bijvoorbeeld midden in de nacht daarvoor moet bellen. En wat vraag je aan degene die dan opneemt? De tijdsdruk kan erg hoog zijn.

Een en ander vraagt voorbereiding en coördinatie. De kerngroep GVC gaat daarom vrijwilligers werven, die ‘hun’ kerkgebouw ter beschikking willen stellen voor noodopvang.

Tot slot van de training kregen de GVC’ers praktische tips mee zoals het bij de hand houden van het blauwe hesje, telefoon (met powerbank), een zaklamp, een flesje water en iets te eten. Als de stroom uitvalt tijdens een calamiteit, dan is het goed te weten dat er noodstroom is op de brandweerkazerne. Mocht een GVC’er zich op zo’n moment in een kerk bevinden, dan kan hij kaarsen aansteken.