Nelly Hoogstraate ('we waren alles kwijt') en PKN-preses Karin van den Broeke

Hoek heeft het weer!

Openingshandeling. Precies om 14.05 uur, het tijdstip waarop de klok op 1-1-2015 bleef stilstaan

HOEK – ,,Hoek heeft het weer”. Dat concludeerde Ko Dieleman, secretaris van het college van kerkrentmeesters vrijdag 9 december 2016 bij de feestelijke ingebruikneming  van de nieuwe kerk der Protestantse gemeente Hoek. Wat het dorp  kwijt was werd na de opening door gemeentelid Nelly Hoogstraate    samengevat in het woordje ‘alles’.  Zij had alle belangrijke levensmomenten in de oude kerk beleefd, zoals belijdenis doen en trouwen en tenslotte ook het uitdragen van haar man na diens overlijden.

Nelly Hoogstraate ('we waren alles kwijt') en PKN-preses Karin van den Broeke

Nelly Hoogstraate (‘we waren alles kwijt’) en PKN-preses Karin van den Broeke

De bezoekers druppelen binnen

De bezoekers druppelen binnen

Die uitleg verwoordde  heel sterk dat de verwoestende brand die 1 januari 2015 de kerk trof letterlijk en figuurlijk een gat sloeg in de ziel van het dorp. En alhoewel er pijn blijft over wat verloren ging overheerste de vreugde over de nieuwe tempel die er binnen twee jaar na het inferno verrees.

Het spits werd vrijdag afgebeten door kinderen en kerkenraadsvoorzitter Henk Siersema. Zij drukten buiten gezamenlijk op een knop, waarna onmiddellijk klokgelui weerklonk uit de galmgaten in de toren.

4 sprekers op een rij: Karin van den Broeke, Simon Kadijk, Derk Blom en (nog juist zichtbaar) Foort Groenleer

4 sprekers op een rij: Karin van den Broeke, Simon Kadijk, Derk Blom en (nog juist zichtbaar) Foort Groenleer. In de rij daaracht met rode stropdas, vroeger scriba van de Provinciale Kerkvergadering (PKV) Zeeland

Kerkleden en genodigden betraden daarna het splinternieuwe bedehuis, waar organiste Connie van Hermon heel toepasselijk het canonisch voorspel en koraal van Psalm 84 van Jan Zwart speelde. In diens tijd klonk het begin van het berijmde vers 1 als volgt: ,,Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot, O HEER, der legerscharen God, Zijn mij Uw huis en tempelzangen!” Even toepasselijk was wat daarna klonk, namelijk psalm 121, die onder meer de volgende strofen bevat: ‘De Heer zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt’.

Van der Maas en De Schepper

Van der Maas en De Schepper

De orgelmuziek, gespeeld op een volledig digitaal instrument, vormde de intro van een  vesperviering. Tijdens een inleidend woord zei gemeentepredikant Arie van der Maas dat zijn voorganger dominee Evert Raams , in Hoek vernoemd in de Ds. Raamshof, op 17 december 1905, toen hij preekte bij de ingebruikneming van de toen vorige kerk, ‘vandaag’ raar zou hebben opgekeken. De kerk heeft de 20e eeuw vrijwel onveranderd doorstaan, ‘de eeuw van mijn en van de meeste van jullie vaders’, aldus de

Connie van Hermon achter het Content 323-orgel waarin o.a. de disposities van de orgels van de Sint Laurenskerk in Rotterdam en de kathdraal van Caen zijn verwerkt.

Connie van Hermon achter het Content 323-orgel waarin o.a. de disposities van de orgels  uit de Sint Laurenskerk in Rotterdam en de kathedraal van Caen zijn verwerkt.

predikant. Intussen veranderde er veel buiten de kerk. Bij de nieuwbouw is daar rekening mee gehouden. De kerk is gekrompen, maar herontdekte ook  oude vormen. De Protestantse gemeente van Hoek is in dat verband in 2013 begonnen met doordeweekse middaggebeden. In de nieuwe kerk is ook een dagkapel ingericht voor deze en andere speciale vieringen.

Van der Maas sprak naar aanleiding van 1 Koningen 8, de verzen 27-30 over de inwijding van de tempel van Salomo. Hij memoreerde dat het volk Israël tempel noch

Oude kerk Hoek

Oude kerk Hoek

koning had, in tegenstelling tot omringende volken. Wat God betreft had de mensheid koning, altaar en kerk ook niet nodig. Immers was het zijn bedoeling dat mensen zijn wet zouden betrachten, het goed zouden hebben met elkaar en mild zouden zijn voor elkaar. Dat Israël uiteindelijk toch een koning en een tempel kreeg kwam doordat God zich aanpaste aan wat de mensen nodig hebben. En de mensen in Hoek hebben ook een tempel nodig, dus kwam er toch een nieuwe kerk, zei de dominee.

De gebeden tijdens de viering werden geleid door George de Schepper, vroeger namens de Rooms Katholieke Kerk geestelijk verzorger van woonzorgcentrum De Blide in Terneuzen, en vaste waarde bij de doordeweekse vieringen in Hoek.

Grepen uit de toespraken

Jan Lonink, burgemeester van Terneuzen: ,,D’n Oek is een bijzonder dorp. Drie dagen na de brand zaten jullie al op het stadhuis met een plan voor de wederopbouw.  Aan wat hier is gebeurd kun je zien dat de Hoekenezen  van hun dorp houden. Dit gebouw is nieuw cement in de voegen van de Hoekse samenleving. Een dramatische achterstand is omgebogen in een glorieuze overwinning. “

Derk Blom, vicevoorzitter classis Zeeuws-Vlaanderen van de PKN: ,,De dichter in Spreuken zegt: ‘door wijsheid wordt een huis gebouwd, door inzicht houdt het stand’. Namens de classis wens ik jullie wijsheid en inzicht toe.

 

Simon Kadijk, directeur van Donatus Verzekeringen. Hij vertelde over het bezoek dat hij en enkele andere deskundigen daags na de brand aan Hoek brachten. Opvallend was dat onder de omstanders
die de puinhopen gadesloegen wantrouwend werd gesproken over de verzekeringswereld en dan wel in de zin van ‘we betalen wel premies, maar we moeten maar afwachten of ze uitkeren’. De praktijk heeft, zo bleek uit de woorden van Kadijk, bewezen dat dit wantrouwen in Hoek geheel niet bleek op te gaan.

Foort Groenleer, voorzitter college van beheerszaken Zeeland van de PKN: ,,De kerk en de molen bepalen weer de skyline van Hoek. Hartelijk gefeliciteerd met jullie daadkracht. Indrukwekkend hoeveel persaandacht jullie wisten te generen, niet in het minst door toedoen van dominee Arie van der Maas. Ik wens jullie toe dat de lofzang hier gaande wordt gehouden.”

Karin van den Broeke, dominee, preses van de landelijke PKN en sprekend namens het moderamen van de Generale Synode: ,,Ik preekte hier tijdens de veertigdagentijd. Bij aankomst, mijn echtgenoot was er ook bij, dacht ik dat we geen koffie zouden krijgen. Immers werd die, zo stond vermeld, alleen op de eerste zondag van de maand geschonken en ik kwam op de tweede. Maar ik kreeg toch koffie, mede omdat jullie in de kerk ook asielzoekers opvingen. En door zulke dingen kom je terug bij de kern van het Woord. Want dat is omzien naar elkaar en getuigen van de hoop die in je is. Ik wens jullie Gods zegen toe en hoop dat de kracht die jullie hebben ontdekt jullie ook voortdurend tot zegen zal zijn.”

 


Ko Dieleman
. Kerkrentmeester en voorzitter van de commissie die de opening voorbereidde: ,,In de jaren zestig zette de middenstand borden neer met de tekst ‘Hoek heeft het’.  Het was in de tijd van het liedje Het Dorp van Wim Sonneveld . De tijd van ‘Thuis heb ik nog een ansichtkaart Waarop een kerk een kar met paard Een slagerij J. van der Ven’ en van ‘De dorpsjeugd klit wat bij elkaar In minirok en beatle-haar’. Wij vonden het tijd voor de revolutie en waren van mening dat Hoek het helemaal niet had. Wij luidden ’s nachts eens de kerkklokken en zijn daar ondanks de sociale controle nooit voor gepakt. Dat gebeurde wel toen we zo’n bord met ‘Hoe heeft het’ in de sloot gooiden. Toen wist de veldwachter ons wel te vinden.”

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Hoek

,,Nog voor op de dag van de brand de toren instortte bood dominee Harmanny van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt ons  zijn kerk aan. We hebben er drie maanden gastvrijheid genoten, waarvoor dank.”

,,We hebben deze kerk duurzaam gemaakt, multifunctioneel en brandwerend en van moderne video voorzien). Vooral die dingen was extra geld nodig. Dat is opgebracht met allerlei plaatselijke en regionale acties en van kerken aan deze en gene zijde van de Schelde. Door een adoptie-actie hebben we onze gebrandschilderde ramen terug. Ik kan concluderen: Hoek heeft het weer’. (Dieleman vroeg en kreeg ook applaus voor de grote inzet van Jan Hollebek, voorzitter van het college van kerkentmeesters).

Lied

Na de toespraken werd een eigentijdse versie van Het Dorp van Wim Sonneveld getoond, gedicht door dominee Van der Maas. Strofe uit refrein: ,,Het dorp van Mauritsfort tot aan de kreken en aan de horizon de Dow”

Torenhaan

Hoog boven de gepavoiseerde toren blonk tijdens de opening, de zon brak kort voor de plechtigheden uitbundig door, de herstelde torenhaan. Deze werd na de brand gedeukt en geblutst teruggevonden vertelde kerkrentmeester Kees Biesheuvel. Hij haalde de haan, die uit 2 delen bestaat, uit elkaar. Dat betekende dat hij 200 klinknageltjes moest losmaken. Vervolgens was het uitdeuken geblazen, vergulden en het terugplaatsen. Kees was zelf ook verguld met het resultaat. Een haan waar je anders gezegd zo trots als een pauw mag wezen.

Klik hier voor verhaal van landelijke website PKN over opening

Genodigden lopen naar de kerk in Hoek. Na een sombere ochtend begint de zon steeds uitbundiger te schijnen

Twee-eenheid in Hoek

Twee-eenheid in Hoek

Van dr Maas in 2015 bij de puinhopen. Van het orgel tegen de torenwand werd niets meer teruggevonden…

Alleen het onderstuk van de toren bleef behouden

Alleen het onderstuk van de toren bleef behouden

Kerk Hoek in aanbouw