Holy Hits Andre Flikweert

Holy Hits: de top 5 van … André Flikweert

ZIERIKZEE – Deze keer stelde André Flikweert (1968) zijn Top 5 van Holy Hits samen.

,,Ik ben ouderling in Zierikzee en ben in het verband van de classis voorzitter van het classicale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen. Ik hoefde niet zo lang na te denken over een top 5, ook al zijn er heel veel liederen die me lief zijn. Deze 5 Holy Hits zijn me alle erg dierbaar.”

1

Ik begin met een van de vele prachtige liederen van dr. André Troost, die we nog wel eens als gastpredikant in de Zierikzeese Gasthuiskerk mogen verwelkomen: ‘Dit huis, een herberg onderweg’. Ik noem het vanwege de tekst ook wel het Gasthuislied: ‘Dit huis, met liefde opgebouwd, dit gastenhuis voor jong en oud’. En dan die magistrale regel: ‘Hier is het elke zondag Pasen!’.

2

Ik ben opgegroeid met de Psalmen in de oude berijming, waarvan ik er vele nog uit het hoofd ken. Maar de berijming van 1968 vind ik vele malen mooier. Een van de meest indrukwekkende berijmingen vind ik die van Psalm 63, in het bijzonder vers 2 en 3. ‘Mijn lippen stamelden uw lof” en ‘Waar zich uw vleugels breed ontvouwden, zing ik mij van mijn zorgen vrij.’

3

Met mijn kamerkoor heb ik vele cantates en grote werken van Bach mogen zingen. Ons Liedboek kent in Lied 672 een lied dat Bach ten voeten uit is: lange noten, afgewisseld met plotselinge versnellingen en een enorm bereik van hoog tot laag: ‘Komt laat ons deze dag, met heilig vuur bezingen’. Een feest om met een goede organist te mogen zingen in de komende Pinkstertijd.

4

In het nieuwe Liedboek staan twee liederen op een prachtige, spanningsvolle melodie van Antoine Oomen. Een daarvan is Lied 601: ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ van Huub Oosterhuis, maar qua tekst komt Lied 91a: ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen hoeft niet te vrezen voor de dood’ nog wat meer bij me binnen.

5

En tenslotte: een aria uit de Messiah van Händel, die mijn vrouw en ik ooit hoorden uitvoeren in de kerk van Saint Martin in the Fields. De sopraanaria ‘I know that my Redeemer liveth’, ontleend aan Job 19, maakt op mij altijd weer grote indruk vanwege de indrukwekkende belijdenis van waar het in het christelijk geloof ten diepste om gaat.